Formandskabet for SF Midtjylland koordineres og består af:

Formand for SF Storkreds Vestjylland
Thue Grum-Schwensen, tlf. 2466 5336
Mail: thuesgs@gmail.com

Formand for SF Storkreds Østjylland
Ivan Lauridsen, tlf. 2488 1574
Mail: ila@aarhustech.dk

Regionsbestyrelsen består af begge storkredsbestyrelser og mødes før regionsrådsmøder og drøfter aktuelle emner med vores regionsrådsgruppe, kontakt formandskabet hvis du har viden vi bør kende !

Vi har mailadressen: formandskab@sfmidtjylland.dk

SF Storkreds Vestjylland
Formand:
Thue Grum-Schwensen,
thuesgs@gmail.com,
Jesper Høegh, Skive + Viborg kommuner
Aase I. Madsen, Rikke Boje(supl.) Silkeborg + Herning + Ikast/Brande
Jørgen Rabjerg, Jørn Nielsen(supl.) Holstebro + Lemvig + Ringkøbing og Struer

SF Storkreds Østjylland
Formand:
Ivan Lauridsen
, ila@aarhustech.dk
Ulrich Rasmussen, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs og Randers.
Emil Olsen, Torben Ernst Wandall, Aarhus.
Adnan Nikontovic, Skanderborg, Samsø, Horsens, Hedensted og Odder.
Gry Larsen, valgt af delegeretmødet
Suppleanter: Mogens Bedsted, Søren Norlander.

Regnskabsfører
Mogens Bedsted.

Vi har CVR nr. 33439377  –  Se vores vedtægter her

SF medlemmer kan under linket HER læse referater fra møder i
Øst- og Vestjyllands, samt Regions-bestyrelserne, kode fås hos din partiforening.