Formandskabet for SF Midtjylland koordineres og består af:

Formand for SF Storkreds Vestjylland
Thue Grum-Schwensen, tlf. 2466 5336
Mail: thuesgs@gmail.com

Formand for SF Storkreds Østjylland
Ivan Lauridsen, tlf. 2488 1574
Mail: ila@aarhustech.dk

Regionsbestyrelsen består af begge storkredsbestyrelser og mødes før regionsrådsmøder og drøfter aktuelle emner med vores regionsrådsgruppe, kontakt formandskabet hvis du har viden vi bør kende !

Vi har mailadressen: formandskab@sfmidtjylland.dk

SF Storkreds Vestjylland (delegeretmøderne d. 6. april 2024):
Formand:
Thue Grum-Schwensen,
thuesgs@gmail.com,
Jesper Høegh, Marie-Louise Høgh(supl.) Skive + Viborg kommuner
Aase I. Madsen, Rikke Boje(supl.) Silkeborg + Herning + Ikast/Brande
Jørgen Rabjerg, Jørn Nielsen(supl.) Holstebro + Lemvig + Ringkøbing og Struer

SF Storkreds Østjylland
Formand:
Ivan Lauridsen
, ila@aarhustech.dk
Søren Norlander, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs og Randers.
Emil Olsen, Torben Ernst Wandall, Aarhus.
Mogens Bedsted, Skanderborg, Samsø, Horsens, Hedensted og Odder.
Søren Jensen, Jonas Maltesen og Ulrich Rasmussen(supl.), valgt af delegeretmødet.

Regnskabsfører
Mogens Bedsted.

Vi har CVR nr. 33439377  –  Se vores vedtægter her

SF medlemmer kan under linket HER læse referater fra møder i
Øst- og Vestjyllands, samt Regions-bestyrelserne, kode fås hos din partiforening.