SF Region Hovedstadens bestyrelse vælges på det årlige repræsentantskabsmøde. I lige år vælges formand og fire øvrige medlemmer af bestyrelsen for to år. I ulige år vælges kasserer og fire øvrige bestyrelsesmedlemmer ligeledes for to år.
Derudover kan hver af de fire storkredse i forbindelse med repræsentantskabsmødet udpege ét bestyrelsesmedlem for et år, og SFU kan udpege ét bestyrelsesmedlem for et år ad gangen.
Endelig vælger repræsentantskabet hvert år tre suppleanter til bestyrelsen for et år.

Bestyrelsen består således af op til 15 medlemmer.

Bestyrelsen mødes månedligt, og åbne bestyrelsesmøder og medlemsmøder indkaldes på e-mail. Har man spørgsmål eller inputs er man velkommen til at kontakte formand Tom Ahlberg på tom@tom.dk.

Bestyrelsens medlemmer

Tom Ahlberg, formand
Marianne Stannum, næstformand
Jonas Niemann, kasserer
Inge Dahn
Jens Mandrup
Martin Rosenkilde
Melanie Clivaz-Nielsen
Niels Haxthausen
Pernille Brahe
Peter Westermann
Stine Roldgaard
Thomas Garfort
Trine Schaltz
Trine Stougaard Madsen