På denne side finder man de udspil, som SF Region Hovedstaden har vedtaget.

 

Øresundspromenaden vil gøre det muligt at gå fra Ishøj ved Køge Bugt langs hele Øresundskysten til Hundested ved Kattegat og Isefjorden.

10 procent vild natur i Region Hovedstaden vil tage et opgør med den forarmelse af naturen, der i et stødt tempo er foregået igennem historien. SF foreslår konkret, at 10% af regionen skal bestå af vild natur, hvor mennesker ikke griber ind ved at styre dyre- eller planteliv, hvor naturarealerne er store nok til at være mere selvforvaltende. Hertil udpeger vi helt konkrete steder i regionen, der kan realisere den vision.

trafikvission2037 ønsker  at byde velkommen til debatten om hvordan ny teknologi, ændrede trafikbehov og vores ønsker om bæredygtige løsninger kan kombineres.