Del

SF Varde

SF Varde er den lokale del af SF og dækker hele Varde Kommune.
Partiforeningernes opgave er bl.a. at arbejde for SF lokalt.
SF-Vardes aktiviteter er koncentreret om følgende 5 områder:

 • At påvirke lokalbefolkningens holdninger i grøn, socialistisk retning.

 • At få borgere, der er enige med os, til at stemme ved valg på SF.

 • At være bagland for at SF’s folkevalgte kan levere en seriøs og oplyst indsats.

 • At sikre medlemmerne demokratisk indflydelse på SF’s politikudvikling.

 • At gøre det dejligt at være SF’er.

Vi er ca 30 medlemmer i partiforeningen, så jo flere, der giver et lille nap med, desto bedre kan vi leve op til vores formål. Der er dog mange måder at hjælpe med i partiforeningen. Du kan:

  • Deltage i SF Vardes Facebookgruppe for aktive – det er den hurtigste måde at være med.

  • Følge vores eksterne facebookside facebook.com/SF.Varde/ for at se hvad vi melder ud til verden.

  • Deltage i de politiske debatter og arrangementer vi laver.

  • Deltage i valgkampagner ved at sætte plakater op, uddele foldere osv.

  • Sætte opslag op i dit lokalområde, når der sker noget i partiforeningen.

  • Deltage i de landsdækkende konferencer og kurser i SF, for at bringe viden til partiforeningen.

  • Støtte arbejdet ved at betale kontingent og deltage i medlemsmøder.

  • Deltage i debatter i SF’s medlemsforum på Facebook og de emnegrupper SF har der.

Sf-Vardes bestyrelse kan du se ved at følge linket “Bestyrelsen”.
Vore bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer,
og du kan altid se, hvor og hvornår næste møde er i Facebookgruppen.
Bestyrelsen kommunikerer normalt med medlemmerne via e-mail og i facebookgruppen

Varde
Venezuela 5, 6800 Varde
Tlf: 31325400
Formand
Bliv medlem af SF