Lokalpolitik

Ved Kommunevalget 2017 vandt SF flertallet igen sammen med Socialdemokratiet og de Radikale. 8 mandater til socialdemokratiet, 2 til SF og 1 til de Radikale. og med den fordeling gik Borgmesterposten til Socialdemokratiet.

Bende Okkerstrøm SF fik en plads i Børne -og uddanelseudvalget  samt en plads i Sprogcenterrådet.

På grund af sygdom er Bende Okkerstrøm siden udtrådt af byrådet, og Hanne Jacobsen har overtaget hendes plads i Børne- og ungeudvalget og i Sprogcenterrådet.

Grethe Hestbech fik formandsposten i Social-sundhed – og arbejdsmarkedsudvalget og en post i Økonomi- erhvervs og bosætningsudvalget. Herudover en post i Handicaprådet, en post i Parasollens styregruppe og en post i sundhedsskolen .

På grund af sygdom er Grethe Hestbech siden udtrådt af byrådet, og Anne Kirstine Bøge Petersen har overtaget formandsposten i  Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget samt en post i Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget. Herudover har hun en post i Parasollens bestyrelse, Kommunernes landsforening, Enggådscenterets bestyrelse, Handicaprådet og Holstebro- Struer Havn.

SF gik til valg på Rummelighed det skal vi da Ha. SF`s vision for Struer er at byen skal være selvstændig og bæredygtig kommune med nærdemokrati og rummelighed på alle niveauer. Struer skal være en kommune hvor mennesker står i centrum, hvor tryghed og anstændighed er i Højsæde for såvel for etnisk som ikke etniske borgere.
Det gælder i hjemmet, på uddannelsesinstitutioner på arbejdspladsen og i fritiden.

Et  rent miljø og en grøn omstilling er central for SF, ligesom vi vil arbejde for, at den natur vi omgiver os med skal plejes og bevares. Det er vigtig for os og de efterfølgende generationer.

SF Struer og Lemvig Folketingskandidat  Hanne Jacobsen går til  folketingsvalg med den overordne politik som SF står for et bedre Miljø.

Når man bor i Struer har man naturligt større fokus på forureningen på Høfde 42.

Cheminova dumpede her store mængder meget giftigt affald gennem mange år, og der sker nu udsivning til Vesterhavet herfra. Vi må kræve, at der kommer gang i oprensningen så hurtigt som muligt, og at der findes en fornuftig løsning på betalingen for det.

De politikere, der er valgt i vores storkreds, har særligt fokus på denne problemstilling.