Lokalpolitik

Når man bor i Struer har man naturligt større fokus på forureningen på Høfde 42.

Cheminova dumpede her store mængder meget giftigt affald gennem mange år, og der sker nu udsivning til Vesterhavet herfra. Vi må kræve, at der kommer gang i oprensningen så hurtigt som muligt, og at der findes en fornuftig løsning på betalingen for det.

De politikere, der er valgt i vores storkreds, har særligt fokus på denne problemstilling.