Landspolitik

SF Struer og Lemvigs folketingskandidat  Meritta Bjerregaard går til folketingsvalg med den overordnede politik, som SF står for. Mere fokus på Klima og Miljø politikken og Sæt farten ned.

Når man bor i Struer har man naturligt større fokus på forureningen på Høfde 42.

Cheminova dumpede her store mængder meget giftigt affald gennem mange år, og der sker nu udsivning til Vesterhavet herfra. Nu er der afsat penge til oprensningen, men det går for langsomt. Vi må kræve at opgaven har topprioritet.

De politikere, der er valgt i vores storkreds, har særligt fokus på denne problemstilling.