Bestyrelsen

Formand:       Renate Johansen –  97 85 00 13 /
renatejohansen059@gmail.com

Kasserer:        Ole Eneqvist – 61 36 45 41
ole.eneqvist@mail.tele.dk

Sekretær:         Grethe Nielsen – 20 46 86 46
g20468646@gmail.com

Medlem:           Tony Vester Larsen – 29 71 48 76
tonyvester@hotmail.dk