Politik

SF er et socialistisk folkeparti – der søger indflydelse og løsninger.

Pejlemærker for SF Sorø i kommunalpolitik:

  • Fremtiden er grøn, og vi arbejder for grøn omstilling
  • Vi vælger velfærd og et godt børneliv. Derfor sætter vi social ansvarlighed højt.
  • Vi vil demokratiet. Derfor arbejder vi for stærke fællesskaber i lokalsamfundet og på arbejdspladser.

SF arbejder for frihed i et fællesskab, der gør plads til mennesker og kæmper i mod grådighed. Frihed får vi gennem andre mennesker. SF er talerør for alle mennesker, der vil se resultater båret af stærke fællesskaber.

SF’s værdier er først og fremmest:

Grøn omstilling og fælles fremtid – hvor grønne livsformer og grøn produktion udvikles, til gavn for miljø og klima, gode livsvilkår nu og for fremtidens generationer.
SF ser grøn omstilling, som kernen i en kommune, der er attraktiv at bo i, der skaber basis for arbejdspladser, der værner om naturen, der udvikler sunde livsformer og gode opvækstvilkår, og skaber en god økonomi.

Social retfærdighed, solidaritet og lighed – med et velfærdssamfund, hvor vi deles om ressourcerne og yder efter evne. Alle har ret til et ordentligt liv med livsglæde og trygge økonomiske vilkår, uanset om man har et arbejde, eller man ikke er i stand til at arbejde. Ingen skal presses ud af fællesskabet.

Gode opvækstvilkår – hvor vi tager et fælles ansvar for, at alle børn får gode og sunde opvækstvilkår i et ligeværdigt og ansvarligt fællesskab.

Medborgerskab med plads til alle og respekt for hinanden – Alle mennesker er lige meget værd, og derfor er SF imod forskelsbehandling. Vi vil være en kommune, der er åben over for verden omkring os, og hvor det er naturligt, at vi tager et ansvar for mere end bare os selv. Vi vil ikke være med til at sætte hegn op om Sorø kommune og os selv. Vi vil tage vores del af ansvaret i verden og hjælpe folk i nød. Vi forsvarer menneskerettighederne og det enkelte menneskes rettigheder mod højre-radikalisering.

Demokratiske fællesskaber og frihed – hvor der er frihed til at udvikle sig i et trygt fællesskab. Et fællesskab hvor vi kerer os om hinanden, og hvor der er plads til at være den, man er. For SF er frihed noget andet og mere grundlæggende, end at have mange materielle valgmuligheder.

SF Sorøs valgprogram

 

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!