Bestyrelsen

Formand. Bente Nørregaard Blanné, Vanløsevej 30, 4296 Nyrup, tlf. 42504296, mail bente@blanne.dk
Kasserer. Dorte E. Nielsen, Sønderskovvej 17, 4180 Sorø, tlf. 24600261, mail dorte.soroeslot@gmail.com
Sekretær. Jens Jørgen Hansen, Lillevangsvej 5, Døjringe, tlf. 29846479, mail slevadvej10@gmail.com
Webansvarlig. Henrik Rasmussen, Anagervej 12, 4180 Sorø, tlf. 20578261, mail taagehoejhus@gmail.com
Morten Suhr, Sønderskovvej 12, 4180 Sorø, tlf. 40304591, mail morten.suhr@mail.dk
Helle Cundell, Sønderskovvej 22, 4180 Sorø, tlf. 25776644, mail cundell@stofanet.dk