Bestyrelsen:

Formand:

Jeppe Tandal Nielsen

Huginsvej 13

7800 Skive

Tlf. 50 56 86 37

Mail: jeppetandal@hotmail.dk

Jeppe Tandal Nielsen, formand for SF i Skive

 

 

 

 

 

 

 

Den øvrige bestyrelse:

Sekretær: Else Stokholm

Kasserer: Elsemarie Trøst

Mia Sönchen Johansen

Henrik Bollesen Nielsen

Frits Mohr Laursen

Thomas Dürr Sølvsten

Thue Grum-Schwensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores politikere
Anders Bøge

Medlem af Kommunalbestyrelsen - Skive
Kandidat til Europaparlamentet

Mia Sönchen Johansen

Medlem af Kommunalbestyrelsen - Skive