Bestyrelsen SF Middelfart:

SF Middelfarts bestyrelse består af 5 medlemmer og 1 suppleant, som vælges for 1 år ad gangen. Dette sker ved den årlige generalforsamling:

Formand :
Morten Kanstrup Thomsen
Søndergade 55
5591 Gelsted
Telf. 30 30 02 15
mail: m30300215@gmail.com

Bestyrelsesmedlem , kasserer og webmaster
Anne-Lise Dragmose-Hansen
Møllevænget 12
5592 Ejby
telf. 22 86 21 67
mail: annesol@ejbynet.dk

Byrådsmedlem og formand for beskæftigelsesudvalget og medlem af økonomiudvalget :
Mikkel Dragmose-Hansen
Buggesgade 21
5500 Middelfart
telf. 22 80 95 26
mail: mikkeldhansen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem :
Simon Guldbrandsen
Assensvej 94. 1 højre ,
5500 Middelfart
mail:simonguldbrandsen@outlook.com
telf. 8190 8237

Bestyrelsesmedlem :
Pia Havgaard Henriksen
Kongsgaardsvej 6
5580 Nr. Aaby
telf. 30 56 28 88
mail: pia.hh@stofanet.dk

Bestyrelses suppleant: Per Niels Buus
Bestyrelses suppleant : Jørn Rasmus Hansen

Bilagkontrollant: Synnøve Klemensen
Bilagskontrollant suppleant: Kurt Mulvad