SF Middelfart

SF Middelfart går  til valg på : SE Fremtiden i øjnene.

SF Fik 2 valgt ind i byrådet ved KV 21.  Linda Johnsen og Anna Broen

Om partiforeningen
SF Middelfart lægger stor vægt på at medlemmerne har størst mulig indflydelse på den politik der skal føres lokalt.
Der er baggrundsgruppemøder 4 gange årligt .
Der afholdes 4-5 medlemsmøder om året .
Generalforsamlingen afholdes i febr/marts md.
Formanden udsender indkaldelse til alle møder via mail.
Medlemsmøder afholdes i Østergades Forsamlingshus, Østergade, 5500 Middelfart, hvis ikke andet er anført.

SF Middelfart blev stiftet den 31/10 1975.
Ved stiftelsen havde foreningen 15 medlemmer. SF Middelfart har været repræsenteret i byrådet siden 1978
Foreningen  ledes af en bestyrelse, der vælges hvert år på en generalforsamling.
Bestyrelsen holder møde ca. hver 3. måned, hvor alle medlemmer og interesserede er velkomne.
Herudover arrangeres, medlemsmøder med aktuelle politiske temaer
Vigtigt er det selvfølgelig også, at du får indflydelse på, hvem SF skal opstille til Folketing, Regionsråd og Byråd, og at du får indflydelse på den politik, SF skal føre.
herudover får du indflydelse på, hvilke aktiviteter SF skal drive lokalt.

Foreningen deltager i 1. maj hvert år.

Endvidere afholder SF- Middelfart 2 årlige faste sammenkomster, sommerudflugt, samt julefrokost.

 

SF Middelfarts politik 2021-2024

SF Middelfart Valgprogram 2021 Pdf

Vedtægter SF Middelfart

Økonomiske Retningslinjer For Indvalgte

Forretningsorden

Støt SF Middelfart

Har du lyst til at støtte SF Middelfart økonomisk kan du indsætte et lille eller større beløb på

vores konto i Middelfart Sparekasse

Reg nr. 0755 konto 755 23 02392

 

Eller hjælpe med at omdele foldere op til kommunalvalget eller folketingsvalget.

Du er velkommen til at kontakte formanden eller en anden fra bestyrelsen .

Se under bestyrelsen .

Middelfart
Algade 22, ST., 5500 Middelfart
Tlf: 30353679
Tlf: 30353679
Formand
Bliv medlem af SF