Byrådsmedlem
Karsten Filsø

Kommunalordfører
Energi- og forsyningsordfører
Kirkeordfører
Indfødsretsordfører

Annette Dietz

Medlem af Kommunalbestyrelsen - Holstebro