Byrådsmedlem
Karsten Filsø

Kommunalordfører
Kirkeordfører
Indfødsretsordfører

Annette Dietz

Medlem af Kommunalbestyrelsen - Holstebro