Formand Lene Hatt

Næstformand Lis Kaufmann

   Kasserer Johan Vest

Sekretær Ane Riise-Knudsen

Bestyrelsesmedlem Joan Kragh

   Bestyrelsesmedlem Valon Shaqiri

  Bestyrelsesmedlem Mogens Sørensen

Byrådsmedlem   1. Suppleant Annemette Schønberg Johnsen

2. Suppleant Pi Johansen

 

Forretningsorden 05 03 24


SF Guldborgsund 2024 bestyrelse:

Formand                                                   Bestyrelsesmedlem og kasserer

Lene Marie Hatt                                           Johan Vest

4800lene@gmail.com                                 johansome78@gmail.com

mobil 23 83 18 02                                         mobil 24 93 16 92

 

Næstformand Lis Kaufmann                 Sekretær Ane Riise-Knudsen

snow-lions@hotmail.com                           ane.rk.112@gmail.com

mobil 26 22 59 76                                         mobil 22 52 76 77

 

Bestyrelsesmedlem                                 Bestyrelsesmedlem

Joan Kragh                                                      Valon Shaqiri

lydognaervaer@gmail.com                          valiinka@hotmail.com

mobil 26 14 04 68                                          mobil 53 82 10 30

 

Bestyrelsesmedlem

Mogens Sørensen

imogens@me.com

mobil 61 65 41 27

 

 

 

Annemette Schønberg Johnsen

Medlem af Kommunalbestyrelsen - Guldborgsund