Vi skal bekæmpe ulighed og fattigdom på alle fronter!
Vi skal passe på vores fælles velfærdssystem – det er den måde, vi passer på hinanden. Med en ny udligningsreform skal der rettes op på skævhederne i kommunernes økonomi. Alle må have ret til samme, rimelige og gratis service, uanset hvor man bor.
Kontanthjælpsloft, gensidig forsørgerpligt, endeløse aktiverings- og ressourceforløb osv. er måske nok oprindelig velmente lovtiltag, men rammer mange mennesker urimeligt hårdt.

Mere kontrol med skattesnyd og skattely er helt essentielt for, at vi kan bevare det sikkerhedsnet, som velfærdssystemet er for os alle.

Uligheden i samfundet ses tydeligt på integrationsindsatsen, som under Løkke-regeringens mange stramninger har givet yderligere skævvridning. Seriøst ment integrationsindsats kræver tiltag som bl.a. mere danskundervisning, valgfri påklædning, integrationsmentorer, nemmere familiesammenføring, overholdelse af internationale konventioner, afskaffelse af ghettobegrebet – og så skal vi igen sige velkommen til kvoteflygtninge i Danmark.

Vi skal sætte gang i en ambitiøs klimaindsats nu!
Det er ikke nok bare at tale om politiske visioner og intentioner – det er det aldrig.  Ikke mindst når det handler om miljø-, energi- og naturpolitik, er det på høje tid at sætte klare mål og sætte handling bag. En seriøs klimakamp kræver seriøs handling – hellere i går end i morgen!

Jeg vil arbejde for at SF’s budskaber klinger rent, bliver synliggjort og hørt, og at vi ikke lader os smitte af tidens populære retoriske toner.

Lidt om mig selv
Medlem af SF siden 1981, heraf 11 år som lokal partiforeningsformand.  Er byrådsmedlem og har altid været politisk aktiv, bl.a. som faglig klubbestyrelsesmedlem og boligforeningsformand – og har tidligere været opstillet som folketingskandidat og EP-kandidat. Til daglig er jeg bibliotekar i Nykøbing F., hvor jeg bor.

MÆRKESAGER

Minimumsnormeringer i daginstitutioner – voksengaranti på max. 3 børn pr. voksen i vuggestuerne og 6 børn pr. voksen i børnehaverne.

Tillidsreform – respekt for medmennesker og faglighed. Ud med New Public Management, ind med medbestemmelse og medejerskab.

Kulturpolitik – der værdsætter kulturens afgørende betydning for demokrati, dannelse og fællesskab.