Præsentation af Joan Kragh, aspirant til folketingskandidat 2024

Jeg er uddannet socialpædagog, og arbejder som faglig koordinator i et botilbud for psykisk syge og udviklingshæmmede borgere på Falster. Jeg er klassisk sanger, og har i mange år sunget i kirkerne på Falster og har en fast stilling som kirkesanger ved Væggerløse Kirke. Jeg er en del af bestyrelsen i SF Guldborgsund – har været kandidat til Regionsråd og Kommunalbestyrelse for SF, ligesom jeg senest har været kandidat til Europaparlamentsvalget, hvor jeg havde et godt valg. Jeg har været aktiv i politik, organisationer og bestyrelser i mange år.

Jeg er bosat i Væggerløse på Sydfalster. Her bor jeg sammen med min mand og vores hunde. Vi har voksne børn og et lille barnebarn.

 

Motivation. I lang tid har vi i SF Guldborgsund ønsket at være lokalt repræsenteret i Folketinget. Oprindeligt var/er jeg kandidat til regionsrådsvalget til næste år. Det er helt afgørende for mig, at vi på Sydhavsøerne og Sydsjælland får en klar stemme i Folketinget og konkret indflydelse på lovgivningen. Det har stor betydning at jeg som kandidat og fremtidig mf´er er lokalt forankret og har indsigt i den skævvridning der opleves på flere områder. Jeg havde et godt valg til EP-valget med 1611 personlige stemmer – lokalt oplevede vi også en generel fremgang for SF. SF har momentum. Når der bliver udskrevet FT-valg skal vi have en kandidat der er klar til at tage opgaven på sig.

Jeg er helt klar til valgkamp og arbejdet i Folketinget for os, for SF på Sydsjælland og Sydhavsøerne.

 

Nærhed, Social Retfærdighed, Grøn Omstilling og Økonomisk Solidaritet.

 

Velfærd, Sundhed og Social Indsats er solidariske anliggender for alle kommuner. En retfærdig økonomisk fordeling. Pengene skal følge Borgerne.

Social ulighed, Sundhed og Trivsel bør have markant større fokus på konkret evidensbaseret involverende indsats.  Der bør investeres i menneskers sundhed og trivsel tæt på hvor de bor – og på tværs af alder og ståsted i livet.

Grønne uddannelser og kompetenceløft til et Grønnere Arbejdsmarked. I tiden op mod 2030 vil Danmark mangle mindst 50.000 ufaglærte og faglærte lønmodtagere til at løfte den grønne omstilling. Det er afgørende vi skaber nye grønne erhvervsuddannelser tæt på, hvor de unge bor. Det er af stor betydning at de af os der skal omskoles til grønne jobs også har nem adgang til relevante efter/videreuddannelser.

Den Grønne Dagsorden, Livet tilbage i Østersøen og andre Danske Vandmiljøer, Rent Drikkevand, Biodiversitet og mere Urørt Skov. Et Giftfrit Landbrug der anvender Alternative Metoder med stop for kvælstof-udledninger og pesticid-anvendelse på markerne.

Økonomi, i SF er vi optaget af en beskatning hvor De Bredeste Skuldre Bærer Mest. Vi er de seneste år kommet længere væk fra en retfærdig fordeling og beskatning – uligheden er vokset. Vi skal have mere progressiv beskatning og færre skattelettelser til de rigeste.