Politik

Om SF tilbage i Kommunalbestyrelsen i Gentofte – se Brigitta is back, bragt i Villabyerne 23.11.2017


Vi går efter det brede samarbejde

Af Brigitta V. Rick og John Andersen, SF Gentofte, bragt i Villabyerne 12 12 2017
SF er tilbage i kommunalpolitik i Gentofte kommune, og vi vil gerne sige tak til alle jer, der stemte på SF. Vi gik til valg på et bredt samarbejde mellem mange partier både i og udenfor kommunalbestyrelsen. Den linje vil vi fortsætte.

I valgkampen havde SF især fokus på følgende områder: mere borgerinddragelse på mange forskellige måder, større fokus på miljø- og klima og psykologhjælp til unge under 25 år, gratis for de unge. De næste 4 år skal bruges på at få gennemført så meget som muligt, og en af måderne er at være repræsenteret i de vigtigste udvalg, hvor vi kan fremme den politik, vi gerne vil.

Vi har valgt at konstituere os sammen med A, B, C og V, da det giver os de bedste muligheder for at blive repræsenteret i de udvalg, der er væsentlige i forhold til en rød og grøn politik. SF er repræsenteret i Teknik og miljøudvalget, hvilket er det højst prioriterede udvalg for SF, fordi det vedrører områder som: Gentofte som klimakommune Plus, affaldssortering, plastikposefri kommune, bekæmpelse af madspild m.m. SF er også repræsenteret i Det Grønne Råd, som vi selv har været initiativtager til. Vi er endvidere repræsenteret i Økonomiudvalget samt i Børneudvalget – et nyt udvalg, som vi glæder os til.


Der er stor utilfredshed med parkering i Gentofte – Et opgaveudvalg må nedsættes

Af Brigitta, SF Gentofte, bragt på Villabyernes webside 21 11 2017.
Der skal gøres noget ved P-problemerne i Gentofte, og et opgaveudvalg er en rigtig god ide, så alle parter med faglig viden og/eller erfaringer som beboer i kommunen: bilister, forældre til skolebørn, Dansk Cyklistforbund i Gentofte, Grundejerforeningerne, handlende, arkitekter med viden om byudvikling og p-problemer m.v. kan finde en fælles god løsning.

Skal vi have P-vagtordning igen, skal vi indføre krav i lokalplanerne om at etablere P-pladser på egen matrikel, skal vi bruge midler til de meget dyre løsninger med flere p-pladser under jorden m.v. Der er mange spørgsmål og mange svar.

Vi bliver flere borgere i Gentofte, og det ikke sikkert, at vi skal honorere kravet om flere p-pladser. Det kan være, at opgaveudvalget finder ud af, at vi skal indføre delebils-ordninger, indføre en lokalbus, som kan sikre borgere let adgang i hele kommunen, finde alternativer til bil nr. 2 og 3.

SF var det eneste parti, der stemte imod afskaffelsen af p-vagtordningen i 2011. Det ærgerlige var, at ordningen blev afskaffet af flertallet, netop som den var begyndt at virke efter hensigten. Bilisterne var begyndt at parkere efter reglerne. Det fik vi dokumentation for i Teknik og Miljøudvalget, og trafiksikkerheden for de bløde trafikanter var væsentligt forbedret.

I SF mener vi, at der skal være plads til alle trafikanter, men der skal tages særligt hensyn til de svage trafikanter – gående og cyklister. Forældre skal trygt kunne sende deres børn afsted på cykle, og vi skal alle kunne overskue trafikken.

Alle kunder kan ikke erstatte de små bilture med cykel eller gåben, så vi må lytte til de handlende og deres behov, for vi er interesserede i spændende og blomstrende byliv.

Der er mange gode løsninger – lad os få løst dette problem en gang for alle.

Giv din stemme til SF – Det nytter. Vi går ind for et konstruktivt samarbejde

Af Brigitta, John, Dina, Jens og Peder, Kandidater til KV 2017 for SF, bragt i Villabyerne 14 11 2017.
Selv om de borgerlige har haft flertal i Gentofte i lige så lang tid, nogen kan huske, nytter det at give din stemme til SF. Erfaringerne viser, at det kan lade sig gøre at påvirke borgerlige politikere med saglige argumenter og gennemtænkte forslag.

SF er et lille parti i Gentofte, men ikke desto mindre fik vi mange ting gennemført, da vi sad i kommunalbestyrelsen som fx: Miljøprisen, Gentofte om klimakommune, Det Grønne Råd, klimaambassadører, Idrætspas til unge fra familier med få midler, udarbejdelse af en frivillighedstrategi m.m.

Når du giver din stemme til SF, vil vi kæmpe for at indføre cirkulær økonomi, hvor vi gentænker og genbruger mere og mere. Affald bliver værdifuldt input i nye produkter, samtidig med at vi speeder op for affaldssortering i alle kategorier – hos private og offentlige. SF ønsker, at Gentofte bliver miljøkommune nr. 1, og næste skridt kunne være at gøre Gentofte til Klimakommune Plus.

Vi vil inddrage borgere mere i beslutningerne ved fx at give lokalområder en sum penge, som de kan prioritere at bruge på det, de synes, er vigtigst.
Vi vil hjælpe unge under 25 år med psykiske problemer ved at indføre gratis psykologhjælp.

Nej til tomme paroler og luftige fantasier. Ja til konkrete indsatser. SF venter ikke med at lave politik, til vi har flertallet. Vi er altid klar til at tage ansvar og skabe resultater til gavn for mennesker og miljø. SF vil investere i hinanden, styrke vores velfærd og genstarte den grønne omstilling. SF vil skabe et stærkt og bæredygtigt fundament i Gentofte nu og for kommende generationer.

Så derfor – giv din stemme til SF – det nytter.

PRÆSENTATION AF BRIGITTA V. RICK, SFS SPIDSKANDIDAT TIL KOMMUNALVALGET 2017 SE INTERVIEW BRAGT I VILLABYERNE 12.09.2017 

 

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!