Det skrevne ord: Læserbreve fra SF’ere i Gentofte.

På denne side kan du se seneste nyt i form af de skrevne ord som bliver begået af SF’ere fra Gentofte. Vi skriver selvfølgelige debatindlæg i aviserne, men kommunikere også politik via vores egen facebook-profil, samt vores politikeres facebook- og twitterprofiler.

Du kan finde profiler til sociale medier, samt mere fast beskrivelse af vores politik under fanen “Politik” ude til venstre.

God læselyst

Gentofte-design til ladestanderne, tak

Af Helene Brochmann, SF Gentofte.  Bragt i Villabyerne – 03. marts 2021.

Gentofte Kommune er i færd med at sætte ladestandere til elbiler op over hele kommunen. Det kan man kun være tilfreds med.

Alt, der kan medvirke til at reducere forurening og klimapåvirkning fra traditionelle biler, er velkomment!

Men i iveren efter at fremme dette gode initiativ er det som om, der ikke lige er nogen, der har tænkt på, at ladestanderpladserne bliver en markant del af bybilledet. Og som de er udformet i dag ikke ligefrem på en pyntelig måde.

I Gentofte har vi stolte traditioner for godt design i vores fælles byrum – Engelhardts vejskilte, plakatsøjler og husnumre er ikke bare ikoniske for Gentofte, men også en daglig glæde at se på.

 

De nye lygtepæle er ikke skæmmende, teknisk inventar, men gør ligefrem vejbilledet smukkere.

Var det ikke en idé at bruge nogle kræfter på at gøre ladestanderne og de tilhørende skilte til en tilsvarende gevinst for vores fællesarealer i stedet for at vælge standardløsningen, der bare er grim?


En ordentlig snak

Af Dina Wildt, SF Gentofte.  Bragt i Villabyerne 27. februar 2021.

I SF synes vi, det er en dårlig idé, at de ansatte i hjemmeplejen skal have karakterer i form af stjerner fra de borgere, de hjælper. Dette har Helene Brochmann fra SF skrevet om her i avisen (10. februar).

I Liberal Alliance synes de, det er en strålende idé – ikke uventet, da de selv har stille forslaget. Jacob Rørdam Holm-Jørgensen fra Liberal Alliance spørger i sit læserbrev (17. februar):

“Hvis SF har et bedre forslag til, hvordan vi kan lytte og inddrage de ældres oplevelse af hjemmehjælpen, så lad os snakke om det.”

Det har vi, og vores forslag går præcis ud på at lytte til og inddrage de ældres oplevelse af den hjælp, de modtager.

Og det er en helt anden snak end et antal stjerner.

Det er klart, at man indimellem kan være utilfreds med sin hjemmepleje, og det kan have mange grunde – ofte at der er for lidt af den. Måske er der ikke tid til både en rolig snak og en gulvvask, og man kommer til at mangle en af delene. Og det er ikke hjemmehjælperens fejl. Det kan også dreje sig om andre ting.

Men det bliver man altså ikke klog på ved at tælle stjerner. Det bliver man klog på ved at tale med borgerne om deres oplevelser, situation og behov.

Og så kan der måske gøres noget ved det.

 


Trylleslaget der fjerner støjen

Af Helene Brochmann, SF Gentofte. Bragt i Villabyerne 4. november 2020. 

Vores ellers så fredelige kommune gennemskæres på langs af en alvorlig støjkilde, nemlig Helsingørmotorvejen. Mange boliger er generet af larmen, og det er videnskabeligt påvist, at støj er direkte sundhedsskadeligt. Og så er der Gentofte Sø. Det ellers så dejlige naturområde, en oase for mange, er alvorligt skæmmet af bilernes konstante larm. Ikke underligt, at der jævnligt her i spalterne er læserbreve, der efterlyser en støjskærm.  

I SF synes vi bestemt også, at mulighederne for en støjskærm bør undersøges, men det er usikkert om den kan konstrueres, så den bliver tilstrækkeligt effektiv.   

 En anden løsning vil være meget billigere at gennemføre, og den vil virke fra den ene dag til den anden – ikke bare ved søen, men også for alle boligerne: Hastighedsgrænsen er i dag 60 km/t fra Hans Knudsens Plads til Tuborgvej. Hvis den forlænges til også at gælde fra Tuborgvej til Jægersborg Station, i stedet for de nuværende 90 km/t, vil støjen blive reduceret med godt og vel 4dB. Se på støjkortet – alle de gule arealer vil være tæt på at komme helt ud af støjzonen, de orange vil blive gule osv. At det har meget konkret betydning, afspejles i huspriserne: I Københavnsområdet falder boligværdien på et enfamilieshus 1 procent for hver dB, vejstøjen overskrider 55 dB! For lejligheder er værditabet 0,5 procent. Det har Miljøstyrelsen påvist.   

Men 60 kilometer i timen, tænker du måske. Det er jo sneglefart! Måske vil det føles sådan på de brede veje, men faktum er, at turen på den nævnte strækning bliver 1 ½ minut længere. Vil det ikke være 1 1/2 min., der er givet godt ud?


SF og kommunens budget

Af Brigitta V. Rick, medlem af Kommunalbestyrelsen for SF. Bragt i Villabyerne 31.10.2020

I sidste uge kunne vi endelig vedtage kommunens budget for 2021. Budgettet er vigtigt, fordi det sætter rammerne for alt det, kommunen bruger penge på – lige fra sundhedsplejersker og snerydning over biblioteker og skoler til klimatilpasning og klubber for de unge.  

SF er igen i år med i det forlig, som budgettet er udtryk for. Det er vi, fordi der heldigvis er mange områder, der er vigtige for os, som vi er enige med flertallet om at prioritere.  

Først og fremmest er vi meget tilfredse med at Gentofte Kommunes arbejde med klima er på et niveau, hvor vi sammen med kun ni andre kommuner i landet kan kalde os ”Klimakommune Plus” efter Danmarks Naturfredningsforenings standarder. Kommunen er også godt med når det gælder energirenovering af bygninger og affaldssortering. I SF har vi endnu flere visioner på dette område, og vi vil i de kommende år også arbejde for, at klima og miljø bliver en afgørende parameter i alle kommunens beslutninger, hvor det overhovedet er relevant. 

For det andet synes vi, at det er rigtig godt, at ordningen med gratis psykologhjælp til unge mellem 15 og 25 år har fået midler til at fortsætte. Ordningen har vist sig at fungere helt efter hensigten, og den var et vigtigt krav for os ved det seneste kommunalvalg. For nogle unge kan psykiske problemer blive en alvorlig barriere for deres start på fx studie- eller arbejdslivet, og for os er det vigtigt, at de kan få hjælp, uanset deres økonomiske ressourcer.   

For det tredje har vi store forventninger til de ambitioner, der ligger til grund for opgaveudvalget En times motion dagligt. Målet for udvalget fremgår allerede af navnet, og det kan vi kun nå, hvis alle områder i Gentofte Kommune (børn, unge, kultur, ældre m.v.) arbejder sammen for at understøtte og inspirere til mere bevægelse og en aktiv livsstil. For SF flugter disse ambitioner fint med vores mål om bedre sundhed for alle og vi er derfor meget tilfredse med at have fået afsat 1 mio. kr. i 2021 og 2022 til at få ført anbefalingerne fra opgaveudvalget ud i livet, når de er klar i februar 2021. 

 

Hvis du er interesseret i at læse mere, kan du finde alle budgettaler på Gentofte kommunes hjemmeside.