Kommende aktiviteter

På det sidste møde inden jul planlægges forårets arrangementer og derefter opdateres listen her.

Ud over de nedenstående faste møder planlægger bestyrelsen også en række temamøder. Der kommer mere information om disse når de er fastlagt.

Juleafslutning og baggrundsgruppemøde
Fredag den 9. december kl. 18:00
Sted annonceres senere

 

Kommunalpolitiske baggrundsgruppemøder

Møderne holdes virtuelt forud for de kommunale økonomiudvalgsmøder, dagen efter dagsordenen kan læses online. Møderne er et sparingsforum om de konkrete sager på dagsorden eller allerede forudbestemte emner. Afsluttes med at aftale handlinger, eksempelvis skrivning af læserbreve.
Skriv til Jonas på pepper.niemann@gmail.com for at få mødelink til de specifikke møder. Disse fremgår også af nyhedsbreve.

 

Bestyrelsesmøder

Disse møder er rent administrative og planlægningsmæssige møder. Men de er som udgangspunkt også åbne for alle medlemmer af foreningen, og ønsker man at deltage kan man skrive til Jonas på pepper.niemann@gmail.com for at få mødelink til de specifikke møder. Disse fremgår også af nyhedsbreve.

 

 

Billeder fra SF Gentoftes deltagelse i skraldeindsamlingen arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening i 2021