Jeg er 55 år, mor til tre store drenge, og har en samfundsvidenskabelig uddannelse. Jeg har altid været optaget af de store spørgsmål i samfundet som ulighed, miljø og hvordan vi får alle dele af den offentlige sektor til at fungere til glæde for os alle sammen.

Jeg har været tillidsrepræsentant i 15 år. Man skal stemme på mig, fordi jeg vil bruge min erfaring, min indsigt i tingene og mit store engagement til at kæmpe for både den røde og den grønne dagsorden i kommunalbestyrelsen.

MÆRKESAGER

  • GRØN BYPLANLÆGNING I TOPKLASSE. Gentofte skal være kendt for ikke bare at sige alle de rigtige ting, men også lave konkrete klima- og miljøløsninger, der inspirerer beslutningstagere fra hele verden. Hvis ikke vi kan, hvem kan så?
  • KYSTSTI NU. Det kan ikke være rigtigt, at vores alle sammens Øresundkyst er spærret af private grundejere. Vi skal have en flot og klimasikker løsning for alle.
  • NYTÆNKNING I ÆLDREPLEJEN. Der er stor udskiftning i personalet, og det er svært at rekruttere uddannede medarbejdere, og mange er på vej på pension. Vi skal give de ansatte plads til at bruge deres faglighed i udviklingen af måden at arbejde på – til glæde for de ældre.