SF Aarhus bestyrelse

Partiforeningen SF Aarhus blev dannet 1. februar 2020, efter beslutninger i Aarhus kommunes tre tidligere SF-partiforeninger, som et stykke tid havde arbejdet imod en fusion.
Denne side opdateres løbende med oplysninger om nye vedtægter, kontaktoplysninger mv.

Du kan kontakte SF Aarhus Fællesformand, ved spørgsmål hertil:
Søren Kronborg på mail formand@sfaarhus.dk.

Bestyrelsen
Bestyrelsen mødes en gang om måneden og samler op på aktuelle debatter, ligesom beslutninger partiforeningens løbende drift og andre aftaler om fx valgmetode i forbindelse med en urafstemninger aftales her. Bestyrelsen består af formanden, næstformanden og kassereren, samt 4 – 6 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Ved bestyrelsesmøder deltager ofte byrådsmedlemmer, repræsentanter fra SF´s emnegrupper og medlemmer med særlige interesser, der bidrager til bestyrelsens viden om de aktuelle sager på Rådhuset og i verden omkring os.

Formandsskabet og byrådsgruppen
SF Aarhus formand, næstformand og kasserer vælges på generalforsamlingen i årets første kvartal og står for den daglige drift af organisationen.

Formandsskabet kan endvidere deltage i byrådsgruppens arbejde, ligesom formanden typisk er partiets repræsentant, når der er politiske forhandlinger på rådhuset.

Bestyrelsen består (generalforsamling 20. jan 2024 ) af:
Søren Kronborg Pedersen (Formand),
Annbritt Jørgensen (næstformand),
Andreas Seeberg (Kasser),
Bertram Kjerulff,
Emil Bøtcher Jensen,
Emil Olsen,
Erik Bjerre,
Gry Larsen,
Nanna Lippert,
Rasmus Gustafsson.

Samt følgende suppleanter:
Jakob Fulgsang,
Thies Richard Hatton,
Torben Wandall.

Se vedtægter for SF Aarhus, fra generalforsamling d. 20. januar 2024:
Vedtægter for SF Aarhus.
SF Aarhus har CVR nr. 13919585