SF Aarhus bestyrelse

Partiforeningen SF Aarhus blev dannet 1. februar 2020, efter beslutninger i Aarhus kommunes tre tidligere SF-partiforeninger, som et stykke tid havde arbejdet imod en fusion.
Denne side opdateres løbende med oplysninger om nye vedtægter, konkaktoplysninger mv.

Du kan kontakte SF Aarhus Fællesformand, ved spørgsmål hertil:
Søren Kronborg på mail sped@aarhus.dk.

Bestyrelsen
Bestyrelsen mødes en gang om måneden og samler op på aktuelle debatter, ligesom beslutninger partiforeningens løbende drift og andre aftaler om fx valgmetode i forbindelse med en urafstemninger aftales her. Bestyrelsen består af formanden, næstformanden og kassereren, samt 4 – 6 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Ved bestyrelsesmøder deltager ofte byrådsmedlemmer, repræsentanter fra SF´s baggrundsgrupperne og medlemmer med særlige interesser, der bidrager til bestyrelsens viden om de aktuelle sager på Rådhuset og i verden omkring os.

Formandsskabet, ansatte og byrådsgruppen
SF Aarhus formand, næstformand og kasserer vælges på generalforsamlingen i årets første kvartal. Sammen med evt. ansatte, som formandsskabet er arbejdsgiver for i det daglige, står disse for den daglige drift af organisationen.

Formandsskabet kan endvidere deltage i byrådsgruppens arbejde, ligesom formanden typisk er partiets repræsentant, når der er politiske forhandlinger på rådhuset.

Bestyrelsen består af:
Søren Kronborg Pedersen (Formand),
Peter Peter Stougaard Kroman (næstformand),
Andreas Wagner Lønstrup (Kasser),
Annbritt Jørgensen,
Bo Jensen,
Jette Christensen,
Emil Olsen,
Tilde Malund Jensen,
Torben Wandall,

Samt følgende suppleanter:
Claus Thomasbjerg,
Christian Andersen og
Rasmus Gustafsson.

Se vedtægter for SF Aarhus, fra stiftende generalforsamling d. 1. februar 2020:
Vedtægter_for_SF_Aarhus.
SF Aarhus har CVR nr. 13919585