SF Aarhus fælles

SF Aarhus er fællesorganisation for de tre partiforeninger i Aarhus. Det er her vi samarbejder om en lang række områder, der har relevans for hele byen, for eksempel kommunalpolitikken, 1. maj og meget af arbejdet om folketingsvalgkampene.  Vi samarbejder også tæt med SF Ungdom Aarhus.

Først og fremmest består SF i Aarhus af vores 3 partiforeninger som du her til venstre kan læse lidt mere om. Du er meget velkommen til at kontakte vores lokalformænd hvis du har spørgsmål til aktiviteter i deres partiforening, eller hvis du ønsker at blive aktiv.

Du kan også kontakte SF Aarhus Fællesformand:
Søren Kronborg på mail sped@aarhus.dk.

Organiseringen af SF Aarhus Fælles er således:

Repræsentantskabet

Repræsentantskabsmødet er højeste myndighed i SF Aarhus Fælles. De delegerede til repræsentantskabsmøderne vælges én gang om året på de lokale partiforeningers generalforsamlinger (typisk i marts). Der er to ordinære møder i SF Aarhus repræsentantskab, men ofte – for eksempel i valgår – afholdes der yderligere møder.

Ordinære repræsentantskabsmøder indledes med beretning fra formanden om det seneste halve år, som sættes til debat. På det ordinære Repræsentantskabsmøde i marts måned vælges Fællesbestyrelsen. Det ordinære repræsentantskabsmøde i efteråret forholder sig til det netop forhandlede kommunalbudget.

Fællesbestyrelsen

Fællesbestyrelsen mødes en gang om måneden og samler op på aktuelle debatter, ligesom beslutninger om valgmetode i forbindelse med en urafstemninger afgøres her. Fællesbestyrelsen består af formanden, næstformanden og kassereren, samt ét medlem fra hver partiforening og 5 medlemmer valgt på repræsentantskabsmødet. I Fællesbestyrelsen sidder også byrådsmedlemmerne, der holder Fællesbestyrelsen opdateret om de aktuelle sager på Rådhuset.

Formandsskabet, ansatte og byrådsgruppen

SF Aarhus formand, næstformand og kasserer vælges på repræsentantskabsmøderne i marts måned. Sammen med de ansatte, som formandsskabet er arbejdsgiver for i det daglige, står disse for den daglige drift af organisationen.

Formandsskabet kan endvidere deltage i byrådsgruppens arbejde, ligesom formanden typisk er partiets repræsentant, når der er politiske forhandlinger på rådhuset.

Aarhus
Tlf:
Formand
Bliv medlem af SF