Ro på, Aarhus!

Aarhus er en fantastisk by og kommune tæt på natur og bugt.
Hvad enten man bor i forstæderne, midtbyen eller kommunens små og mellemstore bysamfund,
så er der ikke langt til både et mangfoldigt kultur-og foreningsliv og en fredelig, oplevelsesrig natur.

Aarhus er ”Smilets By”. ”Fællesskabets By”.

Uhøjtidelig og summende af liv med til plads til mange levemåder. En by og kommune vi er stolte af !
Men der er desværre områder, hvor Aarhus ikke udmærker sig.

Vores velfærd er underprioriteret, og det skaber stress og jag for både borgere og velfærdsarbejdere.
Luftforurening og trængsel slider og medvirker til at gøre liv i vores by mindre behagelig.

Tid og velfærd til høj og lav

Vi er en af de kommuner i Danmark, der bruger absolut mindst midler på velfærd
–kun to andre kommuner bruger færre penge pr. indbygger på velfærd end Aarhus.

Det er ikke godt nok!
Hvor nogle vil prioritere en lav skat, så er SF’s prioritering klar:
Vi vil hæve skatten for at sikre bedre velfærd og fokusere på investeringer frem for nedskæringer.

Vi ønsker derfor, at:

●Børn skal have Veluddannede voksne omkring sig, der har tid til omsorg og udvikling.

●Skoleelever skal have velforberedte lærere og pædagoger, der har tid til både at sikre fællesskabet og se den enkeltes faglige og personlige behov.

●Børnefamilier skal have mulighed for at bosætte sig i områder med gode institutioner og skoler, og med boliger, der er til at betale med en almindelige indkomst.

●Unge skal kunne starte på en erhvervsuddannelse med ro i sindet og uden bekymringer om manglende praktik- og lærepladser

●Studerende skal have ro og tid til at studere uden bekymringer. De skal være en del at et spændende studiemiljø, hvor der er gode muligheder for ordentlige studiejobs og adgang til billige boliger.

●Socialt udsatte og arbejdsløse medborgere skal mødes med tillid af en kommune, der har tid til at give dem en hjælpende hånd til at komme på ret køl og forme deres eget liv.

●Mennesker med handicap og psykisk udsatte skal mødes med tillid, ligeværdighed og respekt. De skal opleve at få den rette hjælp på det rette tidspunkt, hvor der er tid til dem.

●Ældre medborgere skal have kendte sygeplejersker og SOSU’ere med høj faglighed, der også har tid til en snak om stort og småt med udgangspunkt i den enkeltes behov.

●Kommunalt ansatte skal have tid til at udføre deres arbejde, uden at gå på kompromis med fagligheden. Samtidig skal der være overskud til, at de kan gå ned eller op i tid, hvis de har brug for det.

●Ledige skal mødes med tillid og der skal skabes jobs til borgerne i Aarhus, ved at vi investerer i både den offentlige og private sektor, ved at fremrykke investeringer og satse på velfærd og uddannelse frem for nedskæringer.

Et grønt Aarhus uden trængsel og med grønne åndehuller

Aarhus er plaget af trængsel og luftforurening.
Det skader vores livskvalitet -kødannelse og trængsel er dyrt for vores virksomheder, og det er skidt for vores miljø og klima.

Vi har et vigtigt valg:
Skal der bygges flere veje,
– eller skal vi vælge grønne løsninger med vægt på kollektiv trafik, cyklisme og flere grønne åndehuller ?
SF vælger det sidste !

Vi ønsker derfor, at:

●Vi alle skal kunne komme nemt og trygt rundt i Aarhus på en grøn og kollektiv måde. Derfor skal busser og letbane forbinde hele kommunen, så den kollektive trafik er nemt tilgængeligt for alle kommunens borgere.

●Vi skal have adgang til flere og mere spændende grønne områder og skove i kommunen, der kan være pusterum og åndehuller, og give os ro i hverdagen.

●Vi vil fredeliggøre gaderne i det centrale Aarhus og have færre biler i Midtbyen. Det skal være lettere at kombinere privat og offentlig transport til Midtbyen ved udbygning af parkeringshuse ved indfaldsvejene.

●Vi skal have adgang til ren luft og bedre klima ved at stille skrappere krav til trafik i Midtbyen fx ved over en årrække at indføre dieselbilsfri-zoner,og dermed gøre noget godt for både folkesundhed og klima.

●Vi skal kunne drikke vores vand med ro i maven uden frygt for giftrester fra landbrugets og haveejernes sprøjtemidler.

●Vi vil målrette kommunale investeringer så de støtter en social og miljømæssig bæredygtig udvikling af industri, håndværk, iværksætteri og arbejdsmarked i Aarhus.

Hvad er SF Aarhus?

SF Aarhus er et moderne grønt venstrefløjsparti baseret på solidaritet, lighed og frihed for alle med respekt for mennesker, samfund og natur.
Ligesom i landspolitik hjælper det sjældent at stå på sidelinjen med rene holdninger i lokalpolitik.
Lokalpolitik er nemlig kompromisets kunst, og i Aarhus er SF kommunens konstruktive socialistiske parti,
der søger at være den arbejdende venstreorienterede stemme med fokus på indflydelse og røde og grønne resultater.

For at opnå dette arbejder vi tæt sammen med Aarhus’ foreninger og organisationer samt de lokale bysamfundsborgere og kommunens ansatte.

SF’s lokalpolitiske sejre og resultater bygger på denne konstruktive socialistiske tilgang.

Vores resultater omfatter i denne valgperiode blandt andet:

 • Vi har sikret mere end 100 millioner til bedre normeringer i Aarhus’ daginstitutioner.
 • Vi har forbedret børnenes skolegang med en kommende ny skole i Gellerup, Nye og Aarhus Ø,
  + nye moderne pædagogiske rammer til byens største specialskole,kortere skoledage og en ny arbejdsaftale der sikrer mere tid til kvalitet til kommunens lærere.
 • Vi har fået oprettet Psykiatriens Hus, der har givet patienterne ro på, så de ikke længere er kastebolde mellem forskellige sektorer.
 • Vi har udvidet Gratis Psykologhjælp til flere og fået flere ansatte på bostederne for mennesker med handicap.
 • Vi har fået indført Boliggaranti til vores hjemløse unge.
 • Vi har forbedret kommunens klima og miljø ved standsning af kommunale indkøb af dieselbiler og vedtagelse af et CO2-budget med bindende mål.
 • Vi har fået bindende klimamål, oprettet en klimafond og sikret skovrejsning
 • Vi har fået løftet ældreplejen. For første gang i lang tid kan ser vi en offentlig sektor der udvikler sig og ikke byder på evige sparerunder, fordi vi fik sat skatten en smule op.
 • Vi har fået sat stop for brug af gyldne håndtryk. De såkaldte åremålskontrakter.

 

Læs mere om hvordan vi løbende har arbejdet for at opnå dette her