velkommen til sf middelfart-For et Middelfart over middel

Om SF Middelfart

SF i Middelfart kommune arbejder på et værdigrundlag indeholdende fællesskaber, lige muligheder, grøn omtanke og brydning af den negative sociale arv. I de seneste fire år har SF gjort en forskel i hele Middelfart kommune. Vi har arbejdet for skånsomme besparelser, små skattestigninger frem for store nedskæringer, og vi har skabt udviklingsarbejde på en lang række områder. Vi søger altid kompromisset for at gennemføre mest muligt SF-politik, men ved spild af penge på unødvendige skattelettelser, vil vi altid kunne tage forbehold. Fremtidens velfærd, nye fællesskaber, den grønne omstilling, skabelse af arbejdspladser og fokus på socialt udsatte vil også være kerneværdier for den kommende byrådsperiode. For SF skal by og land udvikles i sammenhæng, og de nære tilbud skal, så vidt muligt, bevares eller Hele SF-Middelfarts valgprogram er en måde at skabe en Middelfart kommune over Middel, hvor velfærden er over landsgennemsnittet og borgernes tilfredshed er i top.

vindmølle.jpg

Valgprogram for 2018-2021 læs det her

 undefined

 

FORENINGENS FORMAND :

Morten Kanstrup Thomsen

Søndergade 55

5591 Gelsted

telf. 30 300 215

mail: m30300215@gmail.com

 

Mikkel Dragmose-Hansen

SF MIDDELFART ER REPRÆSENTERET I BYRÅDET MED VICEBORGMESTER MIKKEL DRAGMOSE-HANSEN SOM HAR SIDDET I BYRÅDET SIDEN 1/1 2009.

 

Støt SF Middelfart

Støt SF Middelfart

Har du lyst til at større SF Middelfart økonomisk kan du indsætte et lille eller større beløb på

vores konto i Middelfart Sparekasse

Reg nr. 0756 konto 755 23 02392

Eller hjælpe med at omdele foldere op til kommunalvalget eller folketingsvalget.

Kontakt Mikkel Dragmose-Hansen, på mikkeldhansen@hotmail.com , hvis du gerne vil dele foldere ud, eller klistre plakater op.

 

 

Kandidater til Kommunalvalget 2017

undefined

SF Middelfart har 11 kandidater der stiller op til KV 17. De er geografisk spredt i kommunen og i alderen 18 - 72 år . 

undefined 

Borgmesterkandidat - Middelfart -født i Ejby

Mikkel Dragmose-Hansen

 undefined

Pia Havgaard Henriksen - Nr. Aaby 

 undefined

 Simon Guldbrandsen SFU- Middelfart /Kauslund 

undefined

Kurt Mulvad - Middelfart

 undefined

Morten Thomsen- Gelsted 

 undefined

 Ole Holm Madsen - Strib

 undefined

 Ingelise Olesen - Båring 

 undefined

Eigil Kristensen-Middelfart 

Nyheder

Budgetforlig for 2017 Budgettale ved 2.behandling Budget-tale 2017 Hvor er vi gode – og hvor er vi gode til at fortælle hvor gode vi er. Bosætningen går godt her midt i landet, turisme går godt ved Lillebælt - i centrum af Danmark og erhvervslivet er i målingerne glade for at bo i markedets øje med afsætningsmuligheder i øst, vest, nord og syd. Vi kan bestemt ikke klage over vores fantastiske beliggenhed. Men det er vel ingen hemmelighed, at byrådet afsætter penge inden for områder, som man gerne ser styrket. Ellers ville der vel ikke være udvidelser på turismeområdet og ekstra midler til erhvervscenteret. Desværre savner SF lidt mere fokus i borgmesterens tale på den borgernærer velfærd; småbørnsindsatsen, rusmiddel-indsatsen og demensindsatsen, så den kommer her: Disse velfærdsområder skaber stor værdi for vores borgere, nemlig dem som i forvejen bor i kommunen og som betaler skat for at nyde fælles goder og fælles muligheder. Småbørnsindsatsen bliver en kerneopgave for kommende og nye forældre. Vores rusmiddel-indsats bør give mere fokus på forebyggelse, som forhåbentlig kan redde mange ud af misbrugets tunge lænker. Og med demens-indsatsen, kan berørte få en udstrakt hånd og vi kan signalere, at velfærd betyder noget lokalt! Skoleområdet stod for skud, men mange besparelser blev hivet tilbage. I SF er vi glade for færre besparelser på skolerne og fjernelse af besparelserne på klubområdet – SF ville dog være ellevilde, hvis byrådet på sigt, investerede flere driftsmidler - en investering i mennesker og især unge menneskers udvikling. I SF er meget glade for skolerenoveringsplanen, som nu indeholder Skrillingeskolen og musik, ungdomsskole og 10. klasse. Der er behov for specialundervisning i moderne lokaler via Skrillingeskolen og der er behov for et spændende innovations, læring og kulturmæssigt kraftcenter via musik, ungdomsskole og 10. klasse. SF ser gode perspektiver for stærke lokalsamfund med marina-indsats, boligudstykninger, halrenovering i Nørre Åby og byfornyelsesindsatsen i Ejby. I SF vil vi rigtig gerne innovation til 250.000 kr. og fortsættelsen af midler til landdistriktspulje til støtte af lokale projekter, som er indlagt i budgettet. SF vil også ligge tryk på integrationsområdet, da det fylder en stor del for os – på den positive måde. Vi ser at partnerskaber med over 100 virksomheder er en god tendens, men vi må ikke forfalde til løntilskud og virksomhedspraktikker – for ordinære jobs det fulde skridt til bedre integration og vores jobcenter knokler på livet løs. Det samme gør de frivillige og civilsamfundet – hvilket gør den ekstraordinære pulje til frivillige på 484.000 kr. til et vigtigt pejlemærke, at puljen ikke bliver sparet væk. Det grønne område vil vi i SF også nævne – vi har klimabyen, klimalaboratoriet, Staurby skov som rekreativt område, men vi må også være visionære på den grønne omstilling. Her kan projekt deleby også være en aktiv part – deleøkonomi kan reducere behovet for overforbrug af materialer, deling af redskaber og give stærke lokalsamfund. Budgettet har elementer at grøn tænkning – i SF er vi dog altid åbne for at se på yderligere tiltag i de kommende år. Fremtidens udfordringer vil skylle ind over os som bølger, hvis ikke vi tænker endnu mere udvikling – et faldende børnetal er ved at slå igennem, detailhandlen går tilbage i vores lokalsamfund og borgerne fravælger på nogle områder vores offentlige tilbud til fordel for private. SF kan altså sagtens være tilfredse med næste års budget, men de kommende år må vi endnu mere med på udviklingens skvulpende bølgebrus. SF stemmer for budgetaftalen. Ny bestyrelse valgt 22/2 2017 Pressemeddelelse fra SF Middelfart. Nye kræfter skal styre SF Middelfart frem mod kommunalvalget i november. SF Middelfart er inde i en positiv udvikling, hvor medlemstallet er vokset med omkring 12% og de nye yngre kræfter er også med til at starte et generationsskift i SF Middelfarts bestyrelse. Den erfarne Hanne Lauritzen har på SF Middelfart’s generalforsamling overdraget formandsposten til byrådskandidat Morten K. Thomsen SF, der sammen med resten af SF Middelfart skal fortsætte den positive udvikling og være med til at gøre Middelfart til en hel kommune. Morten er 37 år og uddannet industritekniker. Han bor i Gelsted sammen med sin kone og 2 børn. Han er aktiv i det lokale foreningsliv, hvor han er næstformand i Gelsteds foreningshus og initiativtager til flere arrangementer i lokalområdet. Med Morten på formandsposten er der lagt op til et forsat åbent arbejde i SF Middelfart, hvor der bliver kort afstand til medlemmer og borgerne. Den nye bestyrelse i SF Middelfart er følgende: Morten Thomsen, formand Pia Havgaard Henriksen Mikkel Dragmose-Hansen Hanne Lauritzen Anne-Lise Dragmose-Hansen Per Buus, Suppleant

brendemoelle1.jpg

På vegne af SF, Venstre og Enhedslisten fremsendes dette forslag til behandling. Nedsættelse af procentsatser for byrådets vederlag Folketinget har i løbet af 2016, bestemt en stigning i borgmestrenes lønninger. Således forventes Middelfarts borgmester at stige fra 670.446 kr. om året til cirka 900.000 kr. i lønning om året. Den afledte konsekvens er, at byrådets vederlag stiger. Byrådets vederlag er afhængigt af borgmesterens indtægt og kan maksimalt udgør 270 % af borgmesterens lønning. På denne baggrund, vil det give ekstraudgifter i omegnen af 500.000 kr. til aflønning af byrådet. Venstre, Enhedslisten og SF, fremsætter derfor følgende forslag: - At forvaltningen udarbejder nye beregninger for alle byrådets vederlag, som forventes at stige med borgmesterens lønstigning. Beregningerne ønskes udarbejdet, således at procentsatserne nedsættes, til at passe med de nuværende vederlag i kroner og øre. - At byrådet godkender de nye procentberegninger som gældende for resten af byrådsperioden. Venstre, Enhedslisten og SF ønsker at spare borgerne for indirekte merudgifter i forbindelse med lønstigning for borgmesteren. Vi tror på, at pengene kan bruges mere fornuftigt i en tid, hvor kommunen har fokus på at finde besparelser og effektiviseringer. Som politikere bør vi vise mådehold, og ikke uden videre modtage vederlagsstigninger som konsekvens af borgmesterens lønstigning. Venlig hilsen Mikkel Dragmose-Hansen Viceborgmester SF-Middelfart Tlf. 22 80 95 26

SF Middelfart

  • Formand Morten Kanstrup Thomsen

Søndergade 55
5591 Gelsted

Tlf. 30300215

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation