Del

Tiltrængt dagpengeløft skal bekæmpe uligheden

01-05-2021

De mekanismer, der skal holde hånden under velfærdssamfundet, er udhulet markant gennem de senere år. Flere unge ender uden uddannelse, mens erhvervslivet skriger på faglærte. Trygheden og fleksibiliteten på arbejdsmarkedet er udfordret. Samtidig er boligpriserne på himmelflugt, og de økonomiske eksperter frygter endnu en boligboble, hvis ikke politikerne griber ind.

Med et nyt udspil vil SF investere massivt i arbejdsløshedsdagpenge og uddannelse. SF vil løfte dagpengene med op til 4.000 kroner per måned de første tre måneder, efter den model FH har fremlagt. Samtidig skal uddannelserne, herunder særligt erhvervsuddannelserne, løftes med 1 milliard kroner årligt, når forslaget er fuldt indfaset.

”Det er på tide med en reel lighedsreform, som skal styrke vores sociale sikkerhedsnet og løfte uddannelserne. I årevis er der blevet sparet på vores uddannelser, samtidig med at dagpengene er blevet mindre værd. Den udvikling skal vi vende. Vi vil øge trygheden og bekæmpe uligheden ved at investere i vores velfærd”, siger SF’s formand, Pia Olsen Dyhr.

Pengene skal komme fra en nedsættelse af rentefradraget, der skal sænkes med fem procentpoint over en femårig periode. Samtidig vil SF sænke beløbsgrænsen for det højeste rentefradrag fra 50.000 til 40.000 kroner. Det sænkede rentefradrag vil, når modellen er fuldt indfaset, give et provenu på omkring 2 milliarder kroner årligt.

”Priserne på boligmarkedet er stukket af, og det risikerer at efterlade et splittet samfund, hvor de mennesker, der har investeret i en bolig på det rigtige tidspunkt, pludselig er på vinderholdet, imens alle andre bliver efterladt på perronen. Vi ønsker at tøjle boligpriserne for at tøjle uligheden i vores samfund, og det vil vi gøre ved at udnytte den lave rente til at få sænket rentefradraget og investere de penge i vores fællesskab i stedet” siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF.

Med udspillet vil SF bidrage til at løse tre store problemer i det danske samfund:

  1. Stadigt dårligere dagpengedækning undergraver vores flexicurity-model ved at skabe økonomisk utryghed.

Dagpengene skal løftes med 4.000 kr. pr. måned de første tre måneder, forudsat at man har været i beskæftigelse i to ud af de seneste tre år, samt at man har været medlem af en A-kasse i fire år. Har man kun været medlem i to år, er løftet op til 2.000 kr. Forbedringen skal træde i kraft medio 2022.

  1. For mange unge ender som ufaglærte på et arbejdsmarked, der ikke har plads til dem. Samtidig er der stor mangel på faglærte.

Der afsættes 1 mia. kr. årligt til et uddannelsesløft, som indfases med 500 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. i 2023 og derefter 1 mia. kr. årligt. SF vil fremlægge nærmere plan for uddannelsesløftet, der blandt andet skal prioritere erhvervs- og voksenuddannelserne samt særligt sårbare elever og studerende.

  1. Hurtigt stigende boligpriser skaber store kapitalgevinster for nuværende boligejere og gør det svært for almindelige danskere at komme ind på markedet.

Værdien af rentefradraget sænkes med 5 procentpoint med indfasning over 5 år fra og med 2022. For de fleste vil det betyde, at værdien af fradraget falder fra cirka 33 pct. til cirka 28 pct. af renteudgiften. Samtidig foreslår SF, at man fremadrettet kun får det høje rentefradrag for renter op til 40.000 kr. årligt pr. person. I dag er grænsen 50.000 kr. Grænsen nedsættes gradvist over 10 år. Renter over grænsen kan i dag fradrages med cirka 25 procent, denne procent nedsættes også 5 procentpoint.

SF foreslår derudover et udredningsarbejde for at undersøge muligheden for at målrette det høje rentefradrag til personer, der er på vej ind på ejerboligmarkedet. SF har ligeledes foreslået at oprette et særligt realkreditinstitut med statsligt tilskud til landdistrikterne, der skal forbedre lånemulighederne uden for de større byer og sikre den geografiske balance.