Del

SF kræver konkret klimaplan inden finansloven

10-09-2021

SF har sammen med regeringen vedtaget et mål om 70 procent reduktion af klimagasser i 2030. Nu skal målsætningerne omsættes til handling – og det kræver en helt konkret køreplan med tilhørende finansiering.

Derfor kræver SF, at regeringen leverer en konkret og realistisk køreplan for, hvordan vi når i mål. Og den skal ligge klar, inden der laves en aftale om finansloven for 2022. Det siger SF’s formand, Pia Olsen Dyhr: 

Der må ikke herske skyggen af tvivl om, at vi når vores klimamål om 70 procent CO2-reduktion i 2030. Klimarådet har med rette kritiseret, at regeringen endnu ikke har bevist, at klimamålet nås med de nuværende politiske rammer, siger Pia Olsen Dyhr. 

Partiets klimaordfører Signe Munk er enig: 

 - Der er hårdt brug for flere og hurtigere konkrete tiltag, men også en tidsplan for hvornår de enkelte tiltag skal besluttes. Vi skal altså både have en konkret køreplan for, hvordan vi når 70-procents målet, men også for hvornår de forskellige tiltag skal vedtages, og hvor store reduktioner de skal levere, siger Signe Munk.