Del

SF kræver beskyttelse af drikkevand på finansloven

10-08-2021

SF vil danne ring om grundvandsboringer i hele landet og sikre danskernes drikkevand.

Beskyttelsen af drikkevandet bliver et hovedkrav for SF i finanslovsforhandlingerne.

– Vores drikkevand er truet, og jeg er alvorligt bange for, vi ender med at købe drikkevand i plasticflasker, hvis vi ikke gør noget drastisk nu. Derfor skal vi danne ring om vores drikkevand og sikre det mod alle former for forurening, siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF.

SF har i forvejen meldt ud, at der skal findes penge til at skabe grundvandsparker i hele landet. Det kommer til at gøre en kæmpe forskel for at forhindre sprøjtegift fra landbruget i at trænge ned i grundvandet. Men det er ikke nok.

Vi skal sikre os mod alle kilder til forurening af drikkevandet, ikke kun fra landbruget, men også fra virksomheder, grundejere, offentlige institutioner og fra forurenede grunde. Alt skal gennemgås med en tættekam, så forureningskilderne kan blive stoppet eller renset op.

– Vi har kæmpet mod forurening af drikkevandet i årevis, men der er bare ikke blevet gjort nok. Det skal vi ændre nu. Finansloven skal være et historisk vendepunkt for beskyttelse af vandet. Det er nu, vi skal sikre et totalforsvar mod forureningen, uanset hvor kommer fra. Vores børn og børnebørn skal også kunne drikke rent vand fra hanen, siger Pia Olsen Dyhr.

Pengene skal findes på finansloven
SF vil afsætte yderligere 100 millioner kroner årligt på finansloven til en styrket indsats mod andre kilder til forurening og til oprensning af forurenede grunde i vandindvindingsområderne. De penge kommer oveni vores forslag om grundvandsparker.

Grundvandsparkerne skal både aftales og finansieres på finansloven. De andre forslag tager SF med til forhandlinger om en ny pesticidaftale, men økonomien skal allerede sikres på finansloven.