Del

SF vil redde drikkevandet

16-05-2021

SF vil sikre rent drikkevand til kommende generationer ved at erstatte landbrug omkring vandboringer med skov, vild natur og økologi. SF vil finansiere udspillet ved topskat på høje aktieindkomster.

Vores grundvand er truet af pesticidrester, og der er akut behov for handling, hvis fremtidige generationer ikke skal købe deres drikkevand i supermarkedet.

SF kræver et forbud mod brug af pesticider i alle vandværkernes sårbare vandindvindingsområder. Det er et hovedkrav for SF op til den næste finanslov, som både vil sikre vores grundvand for fremtiden, mere plads til natur og mindre forurening fra landbruget.

Ideen er at skabe såkaldte grundvandsparker i hele Danmark med skove, fri natur, græssende dyr eller økologisk planteavl på alle de sårbare områder, hvor det skal være forbudt at bruge skadelige pesticider. Det skal ske ved at kræve omlægning til økologi og ved at staten skyder 8 milliarder i en ny fond, så nogle af jorderne kan blive opkøbt og udlagt til natur.

– Hvis vi ikke gør noget nu, frygter jeg, de næste generationer kommer til at købe deres drikkevand i supermarkedet. Vores rene grundvand er noget af det mest dyrebare, vi har. Derfor er det dybt bekymrende, at der bliver fundet giftige pesticidrester i flere og flere drikkevandsboringer. Vi må ikke tage for givet, at vi kan pumpe rent vand direkte op fra jorden i Danmark, siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF.

Problemerne er desværre allerede omfattende. 45 % af vandværkernes boringer er forurenet med giftrester, og 13 % overstiger grænseværdien. I grundvandsovervågningen er der i det yngste grundvand i 2017-2019 fundet pesticidrester i 70 % af boringerne. 31 % af dem overskred grænseværdien. Det viser den seneste grundvandsovervågning fra Geus.

– Vi står med et kæmpe problem, som kræver handling nu. Det her går ikke væk af sig selv. Nu skal regeringen sætte handling bag ordene i forståelsespapiret, siger Pia Olsen Dyhr.

SF’s forslag betyder, at landmændene skal omlægge til økologisk drift i de mange områder, hvor der er risiko for, at sprøjtemidler skader grundvandet. Langt de fleste steder vil det kunne ske med økonomisk gevinst eller i hvert fald uden tab, fordi der er mulighed for at få omlægningsstøtte.

Men økologi er ikke hele svaret. I nogle områder er det oplagt at give plads til natur i stedet. Derfor vil SF have staten til at skyde 8 milliarder ind i en ny fond, som giver vandværkerne mulighed for at opkøbe jorder eller indgå aftaler med ejeren om at rejse skov i området. Fonden skal sikre billige lån til vandværkerne, som kan betale tilbage over en længere årrække