Del

Sådan får vi flere billige lejeboliger

10-08-2021

Boligpriserne stiger, og i store dele af landet er det så godt som umuligt for helt almindelige danskere at komme ind på markedet. Hvis vi skal skabe mere blandede byer, hvor også politimanden og pædagogen har råd til at bo, er der brug for et sporskifte i boligpolitikken.

SF er klar med tre forslag, som skal sikre, at der bliver bygget flere almene boliger, samtidig med at prisen bliver skruet ned, så flere får råd til at bosætte sig i de områder, hvor priserne på ejerboliger er stukket helt af.

– Det er pilskævt, at de rigeste danskere bor i de dyre kommuner og inde i byerne, mens de, der ikke lige kan låne flere millioner i banken, må flytte væk. Den tendens vil vi sætte hårdt ind mod, og her er flere almene boliger ganske enkelt nøglen til mere blandede byer, siger Halime Oguz, boligordfører for SF.

Som noget nyt vil SF samtidig give kommunerne ret til at anvise boliger til faggrupper, som der er mangel på i kommunen, og som typisk ikke vil have råd til at købe ejerbolig i området.

– Når boligpriserne bliver så høje, at man ikke kan købe et sted at bo med en almindelig løn, skal der være et alternativ, hvis vi gerne vil have sygeplejersker, sosu’er og buschauffører i byerne. Derfor er det helt afgørende, at vi sikrer, at der kommer flere almene boliger, og at de er til at betale, siger Halime Oguz.

SF Foreslår:

  1. Ny ret til at anvise boliger som følge af mangel på uddannet arbejdskraft
    Kommunerne skal have mulighed for at bruge deres anvisningsret til almene boliger til at tiltrække bestemte faggrupper, som der er mangel på i kommunen. Det kan eksempelvis være bestemte grupper af faglærte eller velfærdsmedarbejdere.
  2. Udvidet mulighed for almene boliger i kommuner med høje jordpriser
    Nogle kommuner har i dag mulighed for at yde et grundkøbslån til alment byggeri. Lånet skal sikre, at der også bliver bygget alment dér, hvor byggegrundene er dyre. Det er dog et krav, at den forventede befolkningstilvækst er på mindst 10.000 fra 2014-2025. SF vil lempe ordningen og fjerne kravet om befolkningstilvækst, så flere kommuner kan benytte lånet.
  3. Mulighed for at stille krav om 33 pct. almene boliger ved nye grunde til byggeri
    I dag kan kommunerne stille krav om 25 procent almene boliger ved udlæg af nye grunde til boligbyggeri. Det gælder også for private bygherrer. Det bør udvides, så kommunerne kan kræve op til 33 procent almene boliger. Samtidig skal det sikres, at de almene boliger ikke er de sidste, der bliver bygget, når der bygges nyt i byerne.