Jeg er født i Tyrkiet og opvokset i Vollsmose i Odense. Mit opgør med en opvækst med patriarkalsk opdragelse i ghettoen og et ægteskab, hvor jeg var isoleret i hjemmet, har formet mig som person og politiker. Jeg ved fra egen erfaring, at vores velfærdssamfund spiller en stor rolle for os alle, for det var uddannelse og job, der gav mig kræfter til at bryde ud og opnå den frihed, jeg har i dag. Og med erfaring fra mange år i sundhedsvæsenet har jeg også oplevet, hvor vigtig lige adgang til sundhed er for et godt og aktivt liv.

Lad os styrke alles mulighed for af opnå frihed ved at investere i vores velfærdssamfund,  så der er tid til den enkelte i vores velfærdsinstitutioner.

MÆRKESAGER

Integration: Væk med social kontrol!
Vi skal have Iigestilling, også for etniske minoritetskvinder. Det skal være lettere at bryde ud af social kontrol og få råderet over sit eget liv. Samfundet skal yde solid hjælp til alle, der ønsker at sige fra, og etniske minoritetskvinder skal have let ved at starte i arbejde eller på uddannelse.

Bedre og mere lige sundhed
Personalet er presset mange steder i sundhedsvæsenet og der mangler tid og ressourcer til at give den bedste omsorg og behandling. Det rammer især de svageste patienter, der har brug for en ekstra indsats.

Vi skal styrke sundhedsvæsnet, så pleje og behandling lever op til den enkeltes behov.

Socialpolitik 
Vi skal ikke have fattige børn i Danmark. Fattigdom får ofte betydning for barnets senere liv i form af bl.a. manglende uddannelse og job. Det er dybt uretfærdigt og derfor skal vi arbejde henimod et samfund, hvor ingen børn vokser op i fattigdom.