Del

Bestyrelsen

Formand

Anne Grethe Sperling

Kasserer

Erik Bernth Nielsen

Sekretær

Anne Grethe Sperling

Menig medlemmer

Leif Larsen
Annemette Bach

Valgt til byrådet

Theresa Berg Andersen
Jane Bonnerup
David Victor Rathkjen
Rasmus Vetter
Vagt til regionsrådet.
Anne Grethe Sperlling