Del

Bestyrelsen

Formand

Annemette Bach

annemettebach7@gmail.com

Næstformand

Theresa Berg Andersen

Theresa.berg.andersen@ft.dk

Kasserer

Erik Bernth Nielsen

Sekretær og hjemmesideansvarlig

Marie Tausen Nielsen

mnident81@gmail.com

Valgt til byrådet

Anne-Grethe Sperling
Jane Bonnerup
David Victor Rathkjen
Rasmus Vetter
Vagt til regionsrådet.
Anne Grethe Sperling

Valgt til Folketinget

Theresa Berg Andersen