Del

Bestyrelsen

Formand

Annemette Bach

Kasserer

Erik Bernth Nielsen

Sekretær

Anne Grethe Sperling

Menig medlemmer

Leif Larsen
Gitte Holm

Valgt til byrådet

Anne-Grethe Sperling
Jane Bonnerup
David Victor Rathkjen
Rasmus Vetter
Vagt til regionsrådet.
Anne Grethe Sperling
Valgt til folketinget
Theresa Berg Andersen