Bestyrelsen

Formand

Anne Grethe Sperling

Kasserer

Erik Bernth Nielsen

Sekretær

Anne Grethe Sperling

Menig medlemmer

Leif Larsen

Henning Josefsen

Valgt til byrådet

Theresa Berg Andersen

Jane Bonnerup

Leif Larsen

David Victor Rathkjen