Aktiviteter 2024

Januar

GENERALFORSAMLING I SF VEJLE 29.01.2024.

Hermed indkaldes til generalforsamling i SF Vejle. Den afholdes mandag den 29. januar i 3F’s lokaler, Sjællandsgade 30.

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Bestyrelsens organisatoriske beretning ved formanden.
  4. Byrådsgruppens beretning
  5. Planer for det kommende år.
  6. Aflæggelse af bestyrelsens regnskab for SF Vejle
  7. Indkomne forslag.
  8. Valg jf. § 7 i nærværende vedtægter.
  9.  Eventuelt

I lige år skal vælges kasserer samt et bestyrelsesmedlem.

Således er følgende på valg:

Kasserer Henrik Klausen (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem Patrick Hjortshøj (genopstiller)

Suppleanter Bo Jensen (genopstiller) og Dan Ullerup (genopstiller)

Valg af revisorer Jørgen Juul og Arne Jensen

Valg af revisor suppleanter Britta Bitsch

Valg af delegerede til Landsmødet som afholdes i Kolding den 9. og 10. marts.