Aktiviteter 2023

Februar

GENERALFORSAMLING I SF VEJLE 27.2.2023.

Hermed indkaldes til generalforsamling i SF Vejle. Den afholdes mandag den 27. februar i 3F’s lokaler, Sjællandsgade 30.

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Bestyrelsens organisatoriske beretning ved formanden.
  4. Byrådsgruppens beretning
  5. Planer for det kommende år.
  6. Aflæggelse af bestyrelsens regnskab for SF Vejle
  7. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogen forslag.
  8. Valg jf. § 7 i nærværende vedtægter.
  9.  Eventuelt

I ulige år skal vælges formand samt to bestyrelsesmedlem.

Således er følgende på valg:

Formand Britta Bitsch (genopstiller ikke)

Laurits Kaae og Patrick Hjortshøj opstiller til formandsposten

Bestyrelsesmedlemmerne Laurits Kaae og Bo Jensen

 

Valg af revisorer Jørgen Juul og Arne Jensen genopstiller

Valg af revisor suppleanter Britta Bitsch opstiller

Valg af delegerede til Landsmødet som afholdes i Kolding den 1. og 2. april.

Januar

Bestyrelsesmøde d. 31/1 kl. 19.00 – 21.00 i Bygningen.