SF Vejle

SF er et rødt og grønt parti båret af bæredygtighed, frihed, lighed, og solidaritet.

Vi arbejder for lighed for mennesker i alle livets forhold – økonomisk, socialt og kulturelt. Vi arbejder for en solidarisk deling af ressourcerne, så alle får mulighed for at blive inkluderet i fællesskabet, og ingen kører på fribillet.

SF ønsker et samfund, hvor alle oplever sig inkluderet, og hvor enhver giver sit bidrag via aktiv deltagelse i samfundslivet, gennem uddannelse, beskæftigelse, frivillighed, osv.

Vi ønsker et miljø, der giver håb for fremtiden med stor biodiversitet, rent drikkevand, rent vandmiljø, ren luft og en giftfri hverdag, ligesom vi ønsker at fremme genbrug og genanvendelse samt at undgå ressourcespild, herunder ikke mindst at begrænse madspild.

Kontakt: Lauritz Kaae, formand – tlf. 21 40 80 27 – mail

Vejle
Stationsvej 48, 7080 Børkop
Tlf: 21408027
Formand
Bliv medlem af SF