Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 16 incl. formand og næstformand, og alle bestyrelsesmøder er åbne. Vil du være en del af bestyrelsen? Så kontakt Mette Jensen på nedenstående e-mail eller telefon.

Formand:

Mette Jensen                             medlemsansvarlig

Mettejensen857@gmail.com

Tlf. 26460004

 

Næstformand:

Leif Scharling

f.l.scharling@gmail.com

51 37 80 47

 

Kasserer

Natasha Epstein

natasha.epstein63@gmail.com

28764727

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Lars Bergstrøm

lars84b@gmail.com

28 97 68 81

 

 

 

Kim Sørensen

kim.sorensen33@yahoo.com

26 35 08 49

 

Sune Glad   –   web- og social medie-ansvarlig

sunenors@gmail.com

29 28 39 88

 

Søren Jakobsen

soejac@icloud.com
31 32 57 57

 

Oluf Johansen

othj23@yahoo.dk

30 20 48 90

Jørgen Grüner
jogru@slagelse.dk
92 43 82 28

Jurjen de Boer
yurideboer@get2net.dk
61 84 43 96

Jens Gade Larsen
j.gadelarsen@gmail.com
60 24 05 76

Kasper Kraiberg
kraiberg@gmail.com
24 45 70 47

Maja Kunzendorf

41 44 35 49

msss@live.dk

Derudover der tilknyttet:

Helle  Dalsgaard   –

helle@dalsgaard.org

58 53 33 19