SF Rudersdal

SF har været en del af det politiske landskab i Rudersdal siden 1958. Vi har været repræsenteret i Søllerød kommune og senere i Rudersdal kommune fra 1986-2013. Det skal vi være igen!

Vores lokalpolitiske aktiviteter har disse overskrifter:

 Borgerinddragelse, direkte demokrati og digitalisering, fordi klimaudfordringen forudsætter bred folkelig deltagelse og optimal resurseudnyttelse

En bæredygtig og klima-neutral kommune  der fordrer lokal energiproduktion og udbredt fjernvarme, biologisk forsvarlig affaldshåndtering, sikrer natur- og biodiversitet, og udarbejder en trafikpolitik, der fremmer cykel- og el-transport og styrker den kollektive trafik

Bedre vilkår til vores børn i daginstitutionerne, folkeskoler og gymnasier og bedre socialt samvær bland de unge

En værdig ældretilværelse med styrkelse af socialområdet i kommunen og sikring af borgernes rettigheder på socialområdet

Styrket Kultur-, idræts- og foreningsliv med bedre kulturelle tilbud til alle borgere

Flygtninge og Integrationsprogrammer der tilskynder til deltagelse i samfundsliv og det danske arbejdsmarked

Rudersdal
Kongevejen 477B, 2840 Holte
Tlf: 28962808
Formand
Bliv medlem af SF