SF Rudersdal

Formand: Stefan B. Skrubbeltrang, sfrudersdal@gmail.com eller mobil tlf. 51 90 79 59

SF har været en del af det politiske landskab i Rudersdal siden 1958. Vi har været repræsenteret i Søllerød kommune og senere i Rudersdal kommune fra 1986-2013, og nu igen fra 2022!

Vores lokalpolitiske aktiviteter har disse overskrifter:

 Borgerinddragelse, direkte demokrati og digitalisering, fordi klimaudfordringen forudsætter bred folkelig deltagelse og optimal resurseudnyttelse

En bæredygtig og klima-neutral kommune  der fordrer lokal energiproduktion og udbredt fjernvarme, biologisk forsvarlig affaldshåndtering, sikrer natur- og biodiversitet, og udarbejder en trafikpolitik, der fremmer cykel- og el-transport og styrker den kollektive trafik

Bedre vilkår til vores børn i daginstitutionerne, folkeskoler og gymnasier og bedre socialt samvær bland de unge

En værdig ældretilværelse med styrkelse af socialområdet i kommunen og sikring af borgernes rettigheder på socialområdet

Styrket Kultur-, idræts- og foreningsliv med bedre kulturelle tilbud til alle borgere

Flygtninge og Integrationsprogrammer der tilskynder til deltagelse i samfundsliv og det danske arbejdsmarked

Rudersdal
Trekanten 20, 3460 Birkerød
Tlf: 24460958
Formand
Bliv medlem af SF