BESTYRELSEN

Bestyrelsen har til opgave at sikre den daglige drift af SF Roskilde, herunder at planlægge og afholde medlemsmøder og -aktiviteter.

Der afholdes bestyrelsesmøde hver måned undtagen i juli.

Generalforsamlingen er øverste myndighed i partiforeningen, og der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året i marts måned.

Efter den seneste generalforsamling i marts 2023 består bestyrelsen af følgende medlemmer:

Ane Laursen (formand)
Marianne Kargaard (kasserer)
Jeanne Bergmansen
Sarah Emily Wenzel-Arnberg
Emil Schytte
Kim Elmose