BESTYRELSEN

Bestyrelsen har til opgave at sikre den daglige drift af SF Roskilde, herunder at planlægge og afholde medlemsmøder og -aktiviteter.

Der afholdes bestyrelsesmøde hver måned undtagen i juli.

Generalforsamlingen er øverste myndighed i partiforeningen, og der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året i marts måned.

Efter den seneste generalforsamling i marts 2024 består bestyrelsen af følgende medlemmer:

Ane Laursen (formand)
Marianne Kargaard (kasserer)
Sarah Emily Wenzel-Arnberg
Martin Kæmsgaard
Martin Storm Elner
Amanda Scherney
Kim Elmose
Theis Richard Hatton, SFU Roskilde & Omegn