Aktiviteter

Nedenfor kan du se, hvilke kommende møder og aktiviteter der er planlagt i SF Roskilde. Bestyrelsesmøder og møder i Kommunalpolitisk Baggrundsgruppe er som udgangspunkt åbne for alle medlemmer

SF Bestyrelsesmøde
d. 24. juni kl. 19:30 – 21:30
Byens Hus, Stændertorvet – men skriv til sfroskildebestyrelse@gmail.com for nærmere besked.

Kommunalpolitisk Baggrundsgruppe
Møderne holdes forud for Økonomiudvalgsmøderne i Roskilde. Kommunalpolitisk Baggrundsgruppe (KGR) består af Byrådsgruppens tre medlemmer og fem medlemmer, valgt på generalforsamling, og to suppleanter.

KGR fastlægger sammen med byrådsgruppen SF Roskildes politik i Roskilde Kommune. Møderne er som udgangspunkt åben for medlemmer af SF Roskilde.

Bestyrelsesmøder

Disse møder er rent administrative og planlægningsmæssige møder. Men de er som udgangspunkt også åbne for alle medlemmer af foreningen.