Aktiviteter

Nedenfor kan du se, hvilke kommende møder og aktiviteter der er planlagt i SF Roskilde. Bestyrelsesmøder og møder i Kommunalpolitisk Baggrundsgruppe er som udgangspunkt åbne for alle medlemmer

Kommunalpolitisk Baggrundsgruppe
14. august kl. 19:30 – 21:20
Rådhuset, indgang ved den gamle amtsgård på Køgevej

Medlemsmøde om Budget 24
21. august kl. 19:30 – 21:30
Rådhuset, indgang ved den gamle amtsgård på Køgevej
Kommunalgruppen holder oplæg om budget 24 – og SF Roskildes ideer. Kommunalgruppen har brug for medlemmernes hjælp, holdninger og argumenter.

Indkaldelse er sket per mail d. 6. august. Tjek den for info om tilmelding.

Bestyrelsesmøde
22. august kl. 19:30 – 21:30
Byens Hus, Stændertorvet 1., 1. sal

Kommunalpolitisk Baggrundsgruppe
4. september kl. 19:30 – 21:30
Rådhuset, indgang ved den gamle amtsgård på Køgevej

Kommunalpolitisk Baggrundsgrupe
18. september kl. 19:30 – 21:30
Rådhuset, indgang ved den gamle amtsgård på Køgevej

Bestyrelsesmøde
19. september kl. 19:30 – 21:30
Byens Hus, Stændertorvet 1. , 1. sal

Bestyrelsesmøde
30. oktober kl. 19:30 – 21:30
Byens Hus, Stændertorvet 1, 1. sal

Bestyrelsesmøde
27. november kl. 19:30 – 21:30
Byens Hus, Stændertorvet 1. , 1. sal

Bestyrelsesmøde
12. december kl. 19:30 – 21:30
Byens Hus, Stændertorvet 1, 1. sal

Kommunalpolitisk Baggrundsgruppe
Møderne holdes forud for Økonomiudvalgsmøderne i Roskilde. Kommunalpolitisk Baggrundsgruppe (KGR) består af Byrådsgruppens tre medlemmer og fem medlemmer, valgt på generalforsamling, og to suppleanter.

KGR fastlægger sammen med byrådsgruppen SF Roskildes politik i Roskilde Kommune. Møderne er som udgangspunkt åben for medlemmer af SF Roskilde. Koordinator er byrådsmedlem Mads Præstegård madscp@roskilde.dk
Bestyrelsesmøder
Disse møder er rent administrative og planlægningsmæssige møder. Men de er som udgangspunkt også åbne for alle medlemmer af foreningen.