SF Kalundborgs rød/grønne hæderspris.

Hvert efterår uddeler vi en rød/grøn hædersbevisning sammen med et symbolsk beløb på kr. 5.000.

Prisen uddeles til en enkeltperson, et team, en forening eller en virksomhed i Kalundborg Kommune, der i det forgangne år har gjort en ekstraordinær indsats for:

– Handicappedes adgang til kulturlivet, naturen eller arbejdsmarkedet
– Udsatte unges trivsel
– Genbrug og bæredygtige løsninger
– Naturformidling/naturgenopretning

Perioden på et år løber fra 1. september til 31. august året efter.

Hvorfor uddeles prisen?
Pengene kommer fra partikassen, og er altså indbetalt af medlemmerne. SF vil gerne gennem det politiske system have indflydelse på livet som borger i Kalundborg Kommune. Det kræver en masse debat at komme med de bedste løsninger. Et absolut spændende arbejde, men også præget af meget samtale og mindre af handling.
Derfor ønsker vi at fremhæve nogle af de mange ildsjæle, der har handlet i løbet af året. Dem der har gjort en særlig indsats inden for nogle af de kerneområder SF også står for.

Hvem kan indstille modtagere af prisen?
Alle borger, der er bosiddende eller har deres virke i Kalundborg Kommune. Motiverede indstillinger skal være bestyrelsen i hænde senest 20. oktober på mail:
Sfkalundborg@gmail.com

Hvem udpeger modtageren af prisen?

Det gør SF Kalundborgs medlemmer i samarbejde med bestyrelsen.
Hædersprisen er indstiftet på SF Kalundborgs generalforsamling d. 8. februar 2022, og uddeltes første gang i 2022