SF Jammerbugt

– er den lokale partiforening af Socialistisk Folkeparti. Vi arbejder for at gennemføre vores politik, altså vores holdninger om et godt samfund.
I SF-Jammerbugt arbejder vi både med landspolitiske og lokale emner. De lokale emner har vi direkte indflydelse på, bl.a. gennem vores medlem i kommunalbestyrelsen. Men også ved at vores aktive medlemmer blander sig i de lokale debatter og aktiviteter. De landspolitiske emner arbejder vi med i forhold til SF i øvrigt, således at vi indgår i SFs interne partidemokrati.
Som medlem af Socialistisk Folkeparti i Jammerbugt kan du deltage i vores aktiviteter og på den måde få indflydelse på vores lokale politik.

Download vedtægter som pdf

Refarat generalforsamling 19-03-2024
Bestyrelsens beretning for SF Jammerbugt 2023
Kommunalpolitisk beretning 2023

Godkendt regnskab 2023

 

KONTINGENTSATSER FOR SF JAMMERBUGT
I SF betaler vi kontingent efter indtægt. Kontingentet fastsættes af vores landsledelse.

Årlig bruttoindtægt under kr. 175.000: kr. 60,00 pr. kvartal

Årlig bruttoindtægt mellem kr. 175.000 – 250.000: kr. 130,00 pr. kvartal

Årlig bruttoindtægt over kr. 250.000: kr. 200,00 pr. kvartal

BIDRAG TIL SF JAMMERBUGT

Ønsker du at støtte partiforeningen i Jammerbugt, kan det gøres ved at indsætte penge på følgende kontonummer:

Reg.nr.: 9210
Konto nr.: 0380237970

ER DU SOM MEDLEM FLYTTET ELLER HAR FÅET NY MAILADRESSE? NYT TELEFONNUMMER?

Du har mulighed for at rette dine medlemsoplysninger på SF’s medlemssystem:

https://sf.membersite.dk/Account/Login

Det er altid dit ansvar at melde adresseændring.

Jammerbugt
Oddevej 21, 9690 Fjerritslev
Tlf: 98225560
Tlf: 23813334
Formand
Bliv medlem af SF