SF Jammerbugt

– er den lokale partiforening af Socialistisk Folkeparti. Vi arbejder for at gennemføre vores politik, altså vores holdninger om et godt samfund.
I SF-Jammerbugt arbejder vi både med landspolitiske og lokale emner. De lokale emner har vi direkte indflydelse på, bl.a. gennem vores medlem i kommunalbestyrelsen. Men også ved at vores aktive medlemmer blander sig i de lokale debatter og aktiviteter. De landspolitiske emner arbejder vi med i forhold til SF i øvrigt, således at vi indgår i SFs interne partidemokrati.
Som medlem af Socialistisk Folkeparti i Jammerbugt kan du deltage i vores aktiviteter og på den måde få indflydelse på vores lokale politik.

NYT!       NYT!      NYT!

Der er valg til kommunalbestyrelse og regionsråd om et lille års tid, og inden længe er valgkampen i gang. Klima var en stort emne ved sidste folketingsvalg, og det kommer nok også til at gælde i denne valgkamp.
SF Jammerbugt vil derfor gerne invitere dig til et medlemsmøde, hvor medlemmer fra SF’s klimagruppe kommer og gør os lidt klogere på, hvordan vi kan arbejde med forskellige klimamæssige temaer i den kommende tid.
Medlemsmødet vil finde sted d. 10. november kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst
(Brovsthallen) Damengvej 2 – 9460 Brovst.
Der vil være mulighed for at nyde en kop te, kaffe eller en vand/sodavand samt kage.
Da vi naturligvis følger coronareglerne vedr. forsamlinger er tilmelding nødvendig.
Tilmelding sker på formand@sf-jammerbugt.dk senest fredag d. 6. november kl. 14.00.

Dokumentsamling

Download vedtægter som pdf
Retfærdig Retning For Danmark 2019 06 25 ENDELIG

Referat fra generalforsamling 2020
Bestyrelsens beretning 2019
Kommunalpolitisk beretning 2019
Regnskab 2019

KONTINGENTSATSER FOR SF JAMMERBUGT
I SF betaler vi kontingent efter indtægt. Kontingentet fastsættes af vores landsledelse.

Årlig bruttoindtægt under kr. 175.000: kr. 60,00 pr. kvartal

Årlig bruttoindtægt mellem kr. 175.000 – 250.000: kr. 130,00 pr. kvartal

Årlig bruttoindtægt over kr. 250.000: kr. 200,00 pr. kvartal

BIDRAG TIL SF JAMMERBUGT

Ønsker du at støtte partiforeningen i Jammerbugt, kan det gøres ved at indsætte penge på følgende kontonummer:

Reg.nr.: 9210
Konto nr.: 0380237970

ER DU SOM MEDLEM FLYTTET ELLER HAR FÅET NY MAILADRESSE? NYT TELEFONNUMMER?

Du har mulighed for at rette dine medlemsoplysninger på SF’s medlemssystem:

https://sf.membersite.dk/Account/Login

Det er altid dit ansvar at melde adresseændring.

Jammerbugt
Oddevej 21, Klim, 9690 Fjerritslev
Tlf: 98225560
Tlf: 23813334
Formand
Bliv medlem af SF