SF Jammerbugt

– er den lokale partiforening af Socialistisk Folkeparti. Vi arbejder for at gennemføre vores politik, altså vores holdninger om et godt samfund.
I SF-Jammerbugt arbejder vi både med landspolitiske og lokale emner. De lokale emner har vi direkte indflydelse på, bl.a. gennem vores medlem i kommunalbestyrelsen. Men også ved at vores aktive medlemmer blander sig i de lokale debatter og aktiviteter. De landspolitiske emner arbejder vi med i forhold til SF i øvrigt, således at vi indgår i SFs interne partidemokrati.
Som medlem af Socialistisk Folkeparti i Jammerbugt kan du deltage i vores aktiviteter og på den måde få indflydelse på vores lokale politik.

Så er vi klar til valget den 16. november – vil du hjælpe i valgkampen? Så kontakt os!

Se mere under politikere og kandidater

Dokumentsamling

Download vedtægter som pdf

Retfærdig Retning For Danmark 2019 06 25 ENDELIG 

Refarat af generalforsamling 2021
Bestyrelsens beretning for SF Jammerbugt 2020
Kommunalpolitisk årsberetning 2020
Regnskab 2020

KONTINGENTSATSER FOR SF JAMMERBUGT
I SF betaler vi kontingent efter indtægt. Kontingentet fastsættes af vores landsledelse.

Årlig bruttoindtægt under kr. 175.000: kr. 60,00 pr. kvartal

Årlig bruttoindtægt mellem kr. 175.000 – 250.000: kr. 130,00 pr. kvartal

Årlig bruttoindtægt over kr. 250.000: kr. 200,00 pr. kvartal

BIDRAG TIL SF JAMMERBUGT

Ønsker du at støtte partiforeningen i Jammerbugt, kan det gøres ved at indsætte penge på følgende kontonummer:

Reg.nr.: 9210
Konto nr.: 0380237970

ER DU SOM MEDLEM FLYTTET ELLER HAR FÅET NY MAILADRESSE? NYT TELEFONNUMMER?

Du har mulighed for at rette dine medlemsoplysninger på SF’s medlemssystem:

https://sf.membersite.dk/Account/Login

Det er altid dit ansvar at melde adresseændring.

Jammerbugt
Oddevej 21, 9690 Fjerritslev
Tlf: 98225560
Tlf: 23813334
Formand
Bliv medlem af SF