Politik i Ishøj kommun

På denne side kan du få indblik i partiforeningens politiske holdninger i Ishøj kommune. Du er altid velkommen til at kontakte vores kommunalbestyrelsesmedlemmer.

 

GØR NOGET FOR BESKÆFTIGELSEN

I Ishøj er vi hårdt ramt på beskæftigelsen med høj ledighed og relativt mange medborgere på overførselsindkomster. Med et gennemsnitligt uddannelsesniveau, der ligger under landsgennemsnittet, har vi en kæmpe opgave foran os. I SF-Ishøj siger vi, at vi i samarbejde med relevante aktører (jobcentret, VUC og andre) får gjort det tydeligere overfor arbejdsløse medborgere og borgere med nedsat arbejdsevne, og at det er NU, man skal udvide sine kompetencer for ikke at ende som slutdeponeret udenfor arbejdsmarkedet og det fællesskab, der ligger i at have tilknytning til jobmarkedet. Dette ser vi øgede muligheder for, ved at Ishøj Kommune i starten af 2022 fik sit eget jobcenter, som ligger i gåafstand fra Ishøj Centret.

SUNDHED OG ÆLDRE:

Der vil blive flere ældre i Ishøj i de kommende 4 år. Heldigvis er en gennemsnitlig 65-årig person noget “yngre” end for blot for en generation eller to siden. Men vi undgår ikke at skal have ud-, -om eller tilbygge på pleje- og omsorgsområdet. SF-Ishøj støtter op om høj faglig kvalitet i ældreplejen og fokus på fastholdelses- og rekrutteringstiltag blandt sundhedsprofessionelle.  SF tager klart afstand fra forsøg på “privatiseringer” på ældre og sundhedsområdet, men støtter op om de ældres egne individuelle valgmuligheder.

Der er på mange måder opbrud i traditionel politisk (silo)tænkning – også i lokalpolitik. Vores velfærdssamfund er under forandring – nogle vil sige i udvikling (og nogle vil sige under afvikling). Fremtidens velfærdsløsninger vil antageligt blive fundet i et tættere samspil med civilsamfundet, dvs. pårørende og/eller frivillige.

KLIMA OG MILJØ:

Siden Ishøj Kommunes nye byråd tiltrådte i januar 2022, har SF haft formandsposten i kommunens Klima- og Miljøudvalg. Hér har SF blandt andet arbejdet for:

– At mange kan få adgang til fjernvarme og så hurtigt som muligt

– At kollektiv trafik og cykler er nemme og gode valg til transport

– At Ishøjs DK2020 Klimahandlingsplan er kommet godt fra start bl.a. med involvering af kommunens Grønt Råd, der består af borgere med interesse for miljø og klima.

– At der planlægges en biodiversitets plan for kommunen

 

SF arbejder også for rent vand uden kemikalier i fx PFAS og PFOS. Både drikkevand, grundvand til dyr og planter og havet skal være så rent, at det ikke skader sundheden og livet.

 

SF har fået opbakning til energirenovering af kommunale ejendomme og mere grønne byrum med planter, der bl.a. gavner den biologiske mangfoldighed. Energirenovering sørger for, at varmen bruges bedre i bygningerne. Det er godt både for klodens klima og for indeklimaet for menneskerne i bygningerne og er en god økonomisk investering for fremtiden.

 

 

 

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!