SF Gribskov BestyrelseVedtægterne

Bestyrelses møder 2022 frem til GF 2023Mødeplan

Bestyrelsesmedlemmerne valgt på generalforsamling
23.02.2022 – Konstitueret 14.03.2022

Formand

Kirsten Rolfsager

Næstformand

Stina M. Egedius Miller

Susan Kjeldgaard

Lise G Bjerregaard

Kasserer

Ellen Bielefeldt

Sekretær

Lars K. Laustsen

Webmaster

Jens Hoffmann

1.st suppleant

Børge Sørensen

2.nd suppleant

Kirsten Juul

Revisor

Willy Christiansen

Revisor Suppleant

Bente Pedersen