Thomas Garfort – Folketingskandidat i Bornholms storkreds

Jeg er 53 år, gift med min kæreste Trine og far til tre dejlige børn. Vi bor i Rønne på Bornholm, hvor vi nyder naturen og det rolige tempo. Jeg er født og opvokset i Nærum lidt uden for København.

Jeg er er uddannet kok og lærer, hvor jeg har været i folkeskolen i 12 år. I dag er jeg ansat som skoleleder på en friskole i Svaneke. Et job jeg nyder rigtig meget. Et job, hvor nærhed, fællesskaber og tid til fordybelse er en stor del af hverdagen på skolen.

Jeg er medlem af bestyrelsen i SF-Bornholm og SF-Region Hovedstaden, begge steder der styrker drivkraften for mit engagement og virke. Det politiske liv, giver mig energi og motivation til at påvirke de mærkesager, der står mig nærmest.

Frihed i Folkeskolen – det er her, det sker.

 Vi skal tro på folkeskolen kan mere og vise tillid til lærere, pædagoger og ledelse. Motivation og trivsel skal i fokus fremfor præstation og testtyranni. Der skal mere praksisnært indhold i skoledagen, hvor stringensen i læreplanerne skal løsnes op.

Folkeskolen har heldigvis altid være emne for heftig debat. Det er en fællesskabende del af størstedelen af danskernes børneliv. Og vi skal blive ved med at diskuterer, hvordan vi gør lige netop dette på den allerbedste måde. Folkeskolen er altid under udvikling, og skal være det. Det er sket uendelig mange ting siden jeg gik der og langt, langt det meste er langt bedre end dengang. Heldigvis!

Men den drejning folkeskolen har taget inden for den sidste tid – bekymre mig meget. Vi har skabt en præstationskultur der ødelægger vores unge mennesker indefra. Det skal vi have lavet om på. Folkeskolen er for mig fælles demokratisk dannelse, hvor undervisningen er med fagene. Det er oplysning og nærvær. Det er stedet, hvor vi skal lærer at fejl er læring, og hvor det er helt i orden ikke at mestre alt til perfektion.

For mig er det stedet, hvor vi mødes på tværs af kultur, religion og sociale grænser. Det skal vi holde fast i. Det er trædestenen for det samfund vi ønsker os.

Derfor skal præstationskulturen reduceres. Uddannelses parathedsvurderingerne flyttes ud af 7.kl.

De kreative fag skal vægtes, håndværket tilbage og stoltheden tilbage.

Vi kan ikke gøre alt til en kamp om faglig paratviden. Viden er heldigvis mange ting.

 Mærkesager 

Børn og unges trivsel

 Pause og tid til refleksion, fællesskaber og latter er afgørende elementer i, at vi som mennesker trives. Det er vigtigt for mig, at vi som mennesker er i trivsel og har overskud til hinanden, og det skal vi som samfund være med til at støtte op omkring.

Jeg ønsker mig hurtig behandling inden for psykiatrien, så mistrivsel kan fanges i opløbet og ikke sætte sig fast som varige men. Jeg ønsker mig en ungdom, hvor de unge får lov til at være for unge. Unge der kan prøve livet af og lave alle de fejl, der skal til for at blive livsklog.

Alle fejler over tid

Forskningen peger desværre på det modsatte. Ensomhed, præstationskultur, perfekthed-kultur gør for mange af vores unge syge i sjælen. Det kan vi ikke være bekendt. Jeg ønsker mig et ungdomsliv i Danmark, hvor det er i orden at fejle, hvor det er i orden at tage sabbatår og opleve verden. Hvor vi gør det oplagt og understøtter, at unge mennesker suger verden til sig og bliver rigere på livet.

Verden er så meget større end de sociale mediers filter billeder. Lad os give de unge mod og mulighed til at opleve det. Som nyudsprunget student, som nyuddannet faglært, lad os vise dem vejen ud af perfekthedens univers og ind i livets mangfoldige og brogede hverdag. Det giver overskud i verden at kende den virkelige verden med alle de fejl og mangler, den har.

  • Forskningen indenfor området viser et tydeligt billede af udviklingen blandt børn og unges mistrivsel er stigende.
  • Psykisk lidelse behandles for lidt og for sent. For mange børn, unge og familier er presset.
  • Forebyggelse af psykiske lidelser skal have et langt større fokus.
  • Vi skal investere i den mentale sundhed, som desværre ikke får meget plads i 10 års planen for psykiatrien.

Kulturen samler 

 Kultur udfordrer, forskønner og samler os i hverdagen. Kulturen samler os på tværs af sociale skel.

Vi skal sikre, at alle børn og unge har nem og gerne gratis adgang til kulturen. Fri adgang til museer, gratis koncert- teateroplevelser i skolen og i institutionerne.

Public-service er afgørende for, at vi kan sikre os reflekteret viden. Det skal udfordre, det vi oplever. Så vi ikke kun oplever det vi vil have, men også det vi ikke troede, vi ville have. Algoritmerne på de sociale medier og streamingtjenesterne leder os i retning af det de mener, vi gerne vil have. Vi har brug for et alternativ. Vi har brug for udfordring for at kunne holde fast i den sammenhængskraft, der er så afgørende for, at vi beholder et alsidigt og mangfoldigt fællesskab.

 holder fast i sin betydning og DR og TV2 bliver holdt op på at tilbyde andet end det streamingtjenesterne allerede gør. Med de seneste besparelser er det ikke det billede, der står frem.