Landsledelsens nedsatte udvalg

Udvalgene under landsledelsen fungerer som arbejdsgruppe af medlemmer med faglig indsigt det pågældende emne. Overordnet skal udvalgene bidrage til at udvikle og kvalificere SF’s politik og inddrage flere ressourcer i det politisk udviklingsarbejde (også ud over udvalgets medlemmer). Udvalgene har en firedelt funktion: 1) som sparringsgruppe for MF’ere, byrådsmedlemmer mv., 2) som facilitator af politisk netværk, 3) som organisator af politikudviklende konferencer inden for emnet og 4) som forfatter af relevante baggrundspapirer.

Til hvert udvalg er knyttet et netværk af medlemmer, der er interesserede i det politikområde, udvalget arbejder med. Hvis du er interesseret i at deltage, så henvend dig til udvalgets kontaktperson.

Relateret til udvalgene findes der en stribe tematiske facebookgrupper. Her kan man dele viden og synspunkter samt bidrage til politikudviklingen. Se facebookgrupperne her: https://sf.dk/om-sf/organisation/fagligt-landsudvalg/debatgrupper/  

Uddannelsesudvalg

 • Kasper Nordborg Kiær (formand) – Kaspernordborg@hotmail.com
 • Hans Dorf
 • Ditte Mundeling Samuelsen
 • Mads Hintze Dinesen
 • Albert Astrup Christensen
 • Kresten Thomsen
 • Jeanne Jacobsen
 • Andreas Fitzner
 • Jacob Mark (MF)
 • Rasmus Henriksen (LL)

Socialudvalg

 • Kim Christian Jensen (formand) – conceptkj@gmail.com
 • Marianne Elena Webber
 • Michael Johansen
 • Henrik Tang
 • Ebbe Brems
 • Nicolai Abildgaard
 • René Bjerre Andersen
 • Trine Torp (MF)
 • Annika Smith (LL)

Udenrigspolitiskudvalg

 • Tobias Zimling Kristiansen (formand) – tobias@tobias-zimling.dk
 • Thue Grum-Schwensen
 • Mikkel Lanzky
 • Troels Stru Schmidt
 • Dorte Jørgensen
 • Niels Haxthausen
 • Kristian Wiese
 • Holger K Nielsen (MF)
 • Margrete Auken (MEP)
 • Allan Norre Pedersen (LL)

Grønnere Trafikudvalg

 • Per Homann Jespersen
 • Vagn Kjær-Hansen
 • Jens Toft-Nielsen
 • Linda Christensen
 • Henrik Boye
 • Mads Nikolajsen
 • Niels West-Hansen
 • Karsten Hønge (MF)
 • Christian Ege Jørgensen (LL)

Miljø-, klima- og naturudvalg

 • Marianne Bigum (formand) – manse@cybergal.com
 • Jørgen Rabjerg
 • Jan Tidemand
 • Jesper Karup Pedersen
 • Camilla Maria Højer Knudsen
 • Lars Georg Jensen
 • Torben Ernst Wandall
 • John Nordbo
 • Pia Olsen Dyhr (MF)
 • Trine Torp (MF)
 • Christian Ege Jørgensen (LL)

Kulturudvalg

 • Dorte Nørbo (formand) – dorte.noerbo@gmail.com
 • Benjamin Jørgensen
 • Jørgen Bing
 • Niels Dichov Lund
 • Dorete Dandanell
 • Kis Rauff
 • Joachim Schiødt
 • Jacob Mark (MF)
 • Anna Overlund Sørensen (LL)

Udvalg for sundhed og psykiatri

 • Melanie Clivaz-Nielsen
 • Søren Friborg
 • Marie Lenstrup
 • Karen Juul
 • Trine Stougaard
 • Tom Petersen
 • Marianne Stannum
 • Christina Hansen
 • Kirsten Normann Andersen (MF)
 • Lise Müller (LL)

Økonomiudvalg

 • Kasper Westh (formand) – Kasper.westh@outlook.dk
 • Karen Lottrup
 • Niels Borre
 • Kurt Koudal Petersen
 • Jens Andersen (landssekretær)

Udvalg for ny økonomi og omfordeling

 • Katrine Mandrup Kaspersen
 • Jan Christensen
 • Claus Rasmussen
 • Frederik Gjern Sørensen
 • Bernt Stubbe Østergaard
 • Flemming Thomnæs
 • Hans Christian Rasmussen
 • Lisbeth Bech Poulsen (MF)
 • Rasmus Peter Henriksen (LL)