Landsledelsens nedsatte udvalg

Udvalgene under landsledelsen fungerer som arbejdsgruppe af medlemmer med faglig indsigt det pågældende emne. Overordnet skal udvalgene bidrage til at udvikle og kvalificere SF’s politik og inddrage flere ressourcer i det politisk udviklingsarbejde (også ud over udvalgets medlemmer). Udvalgene har en firedelt funktion: 1) som sparringsgruppe for MF’ere, byrådsmedlemmer mv., 2) som facilitator af politisk netværk, 3) som organisator af politikudviklende konferencer inden for emnet og 4) som forfatter af relevante baggrundspapirer.

Til hvert udvalg er knyttet et netværk af medlemmer, der er interesserede i det politikområde, udvalget arbejder med. Hvis du er interesseret i at deltage, så henvend dig til udvalgets kontaktperson.

Relateret til udvalgene findes der en stribe tematiske facebookgrupper. Her kan man dele viden og synspunkter samt bidrage til politikudviklingen. Se facebookgrupperne her: http://sf.dk/om-sf/organisation/fagligt-landsudvalg/debatgrupper/  

Uddannelsesudvalg

 • Kasper Nordborg Kiær (formand) – Kaspernordborg@hotmail.com
 • Hans Dorf
 • Ditte Mundeling Samuelsen
 • Mads Hintze Dinesen
 • Albert Astrup Christensen
 • Kresten Thomsen
 • Jeanne Jacobsen
 • Andreas Fitzner
 • Jacob Mark (MF)
 • Rasmus Henriksen (LL)

Socialudvalg

 • Kim Christian Jensen (formand) – conceptkj@gmail.com
 • Marianne Elena Webber
 • Mikael Ralf Larsen
 • Ebbe Brems
 • Nicolai Abildgaard
 • René Bjerre Andersen
 • Trine Torp (MF)
 • Lise Müller (LL)

Udenrigspolitiskudvalg

 • Tobias Zimling Kristiansen (formand) – tobias@tobias-zimling.dk
 • Thue Grum-Schwensen
 • Mikkel Lanzky
 • Troels Stru Schmidt
 • Dorte Jørgensen
 • Niels Haxthausen
 • Kristian Wiese
 • Karsten Hønge, Ina Strøjer-Schmidt, Halime Oguz og Anne Berthelsen (MF)
 • Margrete Auken (MEP)
 • Allan Norre Pedersen (LL)

Grønnere Trafikudvalg

 • Linda Christensen – lich@dtu.dk
 • Per Homann Jespersen
 • Vagn Kjær-Hansen
 • Jens Toft-Nielsen
 • Henrik Boye
 • Mads Nikolajsen
 • Lars Wiinblad
 • Anne Berthelsen (MF)
 • Christian Ege Jørgensen (LL)

Miljø-, klima- og naturudvalg

 • Marianne Bigum (formand) – manse@cybergal.com
 • Jørgen Rabjerg
 • Jan Tidemand
 • Jesper Karup Pedersen
 • Camilla Maria Højer Knudsen
 • Lars Georg Jensen
 • Torben Ernst Wandall
 • John Nordbo
 • Signe Munk og Carl Valentin (MF)
 • Christian Ege Jørgensen (LL)

Kulturudvalg

 • Dorte Nørbo (formand) – dorte.noerbo@gmail.com
 • Benjamin Jørgensen
 • Jørgen Bing
 • Niels Dichov Lund
 • Dorete Dandanell
 • Kis Rauff
 • Joachim Schiødt
 • Jacob Mark og Charlotte Broman Mølbæk (MF)
 • Anna Overlund Sørensen (LL)

Udvalg for sundhed og psykiatri

 • Trine Stougaard (formand) –
 • Melanie Clivaz-Nielsen
 • Søren Friborg
 • Marie Lenstrup
 • Karen Juul
 • Tom Petersen
 • Marianne Stannum
 • Christina Hansen
 • Kirsten Normann Andersen og Trine Torp (MF)
 • Lise Müller (LL)

Økonomiudvalg

 • Kasper Westh (formand) – Kasper.westh@outlook.dk
 • Karen Lottrup
 • Kurt Koudal Petersen
 • Jens Andersen (landssekretær)

Udvalg for ny økonomi og omfordeling

 • Katrine Mandrup Kaspersen (formand) –
 • Jan Christensen
 • Claus Rasmussen
 • Frederik Gjern Sørensen
 • Bernt Stubbe Østergaard
 • Flemming Thomnæs
 • Hans Christian Rasmussen
 • Lisbeth Bech Poulsen og Carl Valentin (MF)
 • Rasmus Peter Henriksen (LL)