Landsledelsens nedsatte udvalg

Udvalgene under landsledelsen fungerer som arbejdsgruppe af medlemmer med faglig indsigt det pågældende emne. Overordnet skal udvalgene bidrage til at udvikle og kvalificere SF’s politik og inddrage flere ressourcer i det politisk udviklingsarbejde (også ud over udvalgets medlemmer). Udvalgene har en firedelt funktion: 1) som sparringsgruppe for MF’ere, byrådsmedlemmer mv., 2) som facilitator af politisk netværk, 3) som organisator af politikudviklende konferencer inden for emnet og 4) som forfatter af relevante baggrundspapirer.

Til hvert udvalg er knyttet et netværk af medlemmer, der er interesserede i det politikområde, udvalget arbejder med. Hvis du er interesseret i at deltage, så henvend dig til udvalgets kontaktperson.

Relateret til udvalgene findes der en stribe tematiske facebookgrupper. Her kan man dele viden og synspunkter samt bidrage til politikudviklingen. Se facebookgrupperne her: https://sf.dk/om-sf/organisation/fagligt-landsudvalg/debatgrupper/  

Uddannelsesudvalg

 • Kasper Nordborg Kiær (formand) – Kaspernordborg@hotmail.com
 • Anna Poulsen
 • Anne Jelsøe
 • Per Fibæk Laursen
 • Mathilde de Kruiff
 • Kurt Koudahl Petersen
 • Kresten Thomsen
 • John Zederkof Jessen
 • Felix Bjørnstrup
 • LL: Rasmus Henriksen

Socialudvalg

 • Henrik Egelund Nielsen (formand) – henrikegelund@hotmail.com
 • Charlotte Vindeløv
 • Lis Carlsen
 • Alexander Bruhn Skjødt
 • Gitte Christiansen
 • Betina Skovby
 • René Bjerre Andersen
 • LL: Kim Christian Jensen (også medlem af udvalget)

Udenrigspolitiskudvalg

 • Tobias Zimling Kristiansen (formand) – tobias@tobias-zimling.dk
 • Emil Johansen
 • Kristian Wiese
 • Mads Nikolajsen
 • Line Petersen
 • Susse Bøtefyhr
 • Inger Staahl Jensen
 • Adnan Nikontovic
 • Hans Winther
 • LL-kontakt: Troels Stru

Udvalg for Grøn mobilitet og transport

 • Rikke Lauritsen (formand) – lauritsenrikke@gmail.com
 • Linda Christensen
 • Hans Okholm
 • Henrik Horup
 • Jens Toft-Nielsen
 • Lars Wiinblad
 • Ulla Holm
 • Vagn Kjær-Hansen
 • Julie Leth
 • LL: Christian Ege

Miljø-, klima- og naturudvalg

 • Marianne Bigum (formand) – manse@cybergal.com
 • Dorte Kulle
 • Kim Jørgensen
 • Niels Haxthausen
 • Jurjen de Boer
 • Gunner Poulsen
 • Anja Rosengren
 • Torben Wandall
 • John Nordbo
 • LL: Christian Ege

Kulturudvalg

 • Niels Lund (formand) – qtp5723@hum.ku.dk
 • Dorte Nørbo
 • Simon Dahl Verner
 • Hanne Veber
 • Casper Marienlund
 • Johan Vest
 • Rikke Macholm
 • Kis Rauff
 • Dorete Dandanell
 • LL: Lars Jørgensen

Udvalg for sundhed 

 • Formand: Søren Friberg
 • Karen Juul
 • Marie Lenstrup
 • Janne Elsborg Larsen
 • Annie Schacht
 • Louise Hardman Smith
 • Simon Meyer Off
 • Nina Brünés
 • Ivar Heltberg
 • LL: Nanna Bonde

Økonomiudvalg

 • Kasper Westh (formand) – Kasper.westh@outlook.dk
 • Poul Reher Jensen
 • Mikkel Gottlieb
 • Kurt Koudahl Petersen
 • Landssekretær: Jens Andersen

Udvalg for IT, teknologi og forskning

 • Formand: Mikkel Lanzky
 • Lars Erik Harder Gelsing
 • Mads Andersen
 • Kim Lefmann
 • Per Andersen
 • Christel Enroth
 • Ulla Larney
 • Bernt Stubbe Østergaard
 • Rasmus Hammer-Jakobsen
 • LL: Benjamin Bilde Boelsmand

Udvalg for Ideologisk udvikling

 • Formand: Mogens Stig Møller
 • Dorte Kulle
 • Ingrid Olsson
 • Katrine Kent
 • Oliver Cipek Jørgensen
 • Rune Palm Hansen
 • Benjamin Jørgensen
 • David Gibson
 • Peter Westermann
 • LL: Lise Müller