SF medlemsforum

SF’s medlemsforum har til formål at udvikle kendskab til hinanden i SF, inspirere til nye og anderledes aktiviteter og arrangementer, samt skabe rum for en kvalificeret debat på tværs.

Som medlem af SF kan du anmode om at blive medlem. Herefter vil du blive kontaktet af en administrator, som beder om din mail adresse og partiforening, så dit medlemskab af SF kan verificeres.

Medlemsforum: https://www.facebook.com/groups/748330618636968/?fref=ts

Tematiske Facebookgrupper

SF har en række tematiske facebookgrupper. Grupperne er lukkede, men som medlem kan man anmode om medlemskab.

Grupperne har til formål, at dele viden og synspunkter og bidrage til politikudviklingen i SF.

SF’s velfærds forum
Temaer: Sundhed, Velfærd, psykiatri, handicap og beskæftigelse

https://www.facebook.com/groups/492379244305865/

SF’s økonomiske-  og digitale forum
Temaer: Finans, økonomi, skat, skattely, digitalisering, disruption, IT og kapitalisme- og ideologikritik

https://www.facebook.com/groups/548414818926014/

SF’s grønne forum
Temaer: Natur, klimaforandringer, miljø, energi og ressourcer, byudvikling, landdistrikt, landbrug, dyrevelfærd og transport

https://www.facebook.com/groups/sf.klima.miljo/

SF’s børn-unge forum
Temaer: Børn, skole, unge og uddannelse

https://www.facebook.com/groups/224858767647482/?fref=nf

SF’s sociale forum
Temaer: Social, ligestilling, LGBTQ+, ældre, integration, retspolitik, kommunal, bolig og borgerinddragelse

https://www.facebook.com/groups/365097723658479/

SF’s globale forum
Temaer: Globalt, udenrigs, udvikling, EU, verdensmål, flygtninge og migration

https://www.facebook.com/groups/1492624140749119/

SF forum for undervisning og uddannelse
Temaer: Grundskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannesler, VEU og alt derimellem

SF forum for undervisning og uddannelse | Facebook

 

Organisatoriske grupper

SF har også en række organisatoriske Facebook-grupper, som er målrettet forskellige tillidsvalgte i SF.

Byrådsmedlemmer, regionsrådsmedlemmer og MF’ere

De kommunale og regionale folkevalgte har en gruppe for koordinering, erfaringsudveksling og ideudvikling. Der er fokus på kommunal og regionalpolitik. Skriv til Ole.Hvas@ft.dk for at være med.

SF’s forum for organisationsudvikling

I SF’s forum for organisationsudvikling ønsker vi, at vores tillidsfolk kan diskutere organisatoriske spørgsmål og dele viden. Gruppen er lukket og kun for formænd og bestyrelsesmedlemmer i SF’s partiforeninger.

https://www.facebook.com/groups/395222263852410/