Kommunalpolitisk Landsudvalg (KPLU)

Kommunalpolitisk Landsudvalg (KPLU) har til opgave er at bidrage til fastlæggelse af partiets kommunalpolitik, fremme samarbejdet mellem partiets medlemmer af de kommunale råd, og styrke partiets kommunalpolitiske indsats i alle landets kommuner og regioner. Landsledelsens og folketingsgruppens centrale initiativer på det kommunalpolitiske område forelægges KPLU til udtalelse.

Kommunalpolitisk Landsudvalg består af formand og tre medlemmer valgt på det Kommunalpolitiske Landsmøde i lige år, SF’s medlem(mer) af bestyrelserne for Kommunernes Landsforening og Danske Regioner  og fem SF-repræsentanter fra hver af KL’s kommunekontaktråd (KKR) og et medlem valgt blandt SF’s regionsrødder. Herudover deltager en repræsentant fra daglig ledelse og SF’s medlem(mer) af Folketingets social- og indenrigsudvalg i udvalgets arbejde. SFU kan udpege en observatør.

Kontakt til KPLU kan ske igennem kommunalpolitisk rådgiver Ole Hvas – ole.hvas@ft.dk

KPLU’s medlemmer

 • Arne Nygaard Mikkelsen
 • Bent Iversen
 • Christina Lykke Risager Eriksen
 • Karsten Filsø
 • Kirstine Helene Bille
 • Klaus Mygind
 • Sigurd Agersnap
 • Tonni Hansen
 • Vagn Kjær-Hansen
 • Villy Søvndal
 • Christian Andersen (suppleant)
 • Hans Chr. Rasmussen (suppleant)
 • Torben Haack (suppleant)