Del

SF fremlægger samlet klimaplan

24-05-2019

Klimaforandringerne har i højeste grad sat dagsordenen for valg til både Folketinget og Europa-Parlamentet og mange partier prøver at overbyde hinanden i, hvem der er det grønneste på det ene eller andet parameter. I SF er vi optagede af at føre en klimapolitik, der både er meget ambitiøs, kan lade sig gøre i praksis og som vi rent faktisk kan få flertal for – ellers bliver det bare tomme løfter.

Vi præsenterer nu en samlet klimaplan, der giver overblik over SF’s bud på, hvordan vi nu og her kan skabe reelle fremskridt i kampen mod klimaforandringer – indenfor bl.a. landbrug, natur, transport, industri, energi, renovation, forskning, byggeri, teknologi og internationalt samarbejde. Det er en plan, der for alvor skal sætte skub i udviklingen mod et klimaneutralt Danmark med en bindende klimalov, der bl.a. skal sænke Danmarks CO2-udledning med 70 pct. og sikre, at vi lever op til Paris-aftalens målsætning om at holde den globale opvarmning under 1,5 grader.

Samtidig skal vi i Europa-Parlamentet kæmpe for international handling med faste og ambitiøse reduktionsmål, og her står SF stærkt som det danske medlem af Europas Grønne Parti – European Greens.

SF’S KLIMAPLAN

Her er et lille udvalg af punkter fra klimaplanen med tidslinje – læs hele planen

Vi skal hurtigst muligt have

 • Klimalov med bindende klimamål
 • Plantet skov svarende til tre gange Bornholms areal
 • Billigere el-biler – dyrere benzin- og dieselbiler frem til salgsstop i 2030
 • Afgift på flyrejser med social kompensation gennem grøn check
 • Klimaafgift på landbruget, der bl.a. vil gøre oksekød dyrere
 • Statslig energisparefond til energieffektiv renovering af bygninger
 • Mindst to nye havvindmølleparker og tilskud til solceller indbygget i tegltage
 • Øgede klimakrav til byggebranchen om miljøregnskab og byggematerialer

Senest i 2025

 • Stop for brug af fossile brændstoffer i visse sektorer – senest i 2040 for alle

Senest i 2030

 • Stop for salg af benzin og -dieselbiler
 • Mindst 95 pct. af kollektiv trafik skal køre på vedvarende energi
 • Klimabistanden til fattige lande skal øges med mindst 3 mia. kr ekstra
 • Landbrugets udslip af klimagasser skal mindst 30% ned i forhold til i dag

Senest i 2032

 • Stop for afbrænding af dansk affald

Senest i 2035

 • Hele vores gasforbrug skal dækkes af grøn gas (f.eks. biogas)