Som otte børns bedstemor er jeg optaget af at sikre den verden, de skal leve i. Jeg vil have EU i spidsen for kampen mod klimaforandringer og den voksende sociale ulighed.

Kampen for en bedre fremtid var drivkraften, da jeg tilbage i 1972 meldte mig ind i SF. Det var den frembrydende opmærksomhed om truslerne mod miljøet og klimaet og kampen imod atomkraft, som var drivkraften. Efter mere end 40 år i politik er miljøkampen – sammen med solidariteten og kampen for mere åbenhed – stadig fortegnet for mit daglige politiske arbejde i Europa-Parlamentet.

Målet er et mere socialt og gennemsigtigt EU, hvor klimaet og miljøet skal have langt bedre vilkår, og hvor der stilles skrappere krav til finanssektoren. Hvis vi kan skabe job til de mange unge arbejdsløse, sikre øget økonomisk lighed og gøre fremtiden grønnere og sundere, så gør vi helt håndgribeligt en forskel for millioner af mennesker. Jeg vil ikke sende regningen videre til de næste generationer. Fremtidens udfordringer skal håndteres i dag.

MODTAG MARGRETES NYHEDSBREV FRA BRUXELLES


Margrete Auken er medlem af følgende udvalg i den Grønne Gruppe i Europa-parlamentet:

  • Delegationen for forbindelserne med Palæstina (næstformand)
  • Udvalget for miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed
  • Borgerklageudvalget
  • Delegationen til den parlamentariske forsamling i Middelhavsunionen