Del

Kæmpe sejr at planer om havbrug skrottes

27-08-2019

Der er jubel blandt SF’ere i både Halsnæs på den sjællandske nordkyst og på Djursland over, at den nye miljøminister nu endegyldigt skrinlægger planerne om flere havbrug i Danmark. Den tidligere regering ville ellers tillade flere havbrug, hvor fisk og havdyr opdrættes med bl.a. øget udledning af kvælstof, der ødelægger det i forvejen skrøbelige havmiljø.

– Det er en kæmpe sejr, for de havbrug ville have været en miljøkatastrofe for vores kyster og farvande. Med det nye flertal bliver det langt om længe stoppet helt, siger Kirstine Bille, viceborgmester i Syddjurs kommune for SF. Hun var en af initiativtagerne bag den borgerklage, der blev indgivet til EU på grund af dansk overtrædelse af EU’s miljølovgivning.

Daværende miljøordfører for SF, Trine Torp, har taget sagen op i Folketinget i samråd, spørgetime, og spørgsmål til ministeren og hun kan slet ikke få hænderne ned:

– Det har set rigtig sort ud under den borgerlige regering. Men både organisationerne og i kommuner, EU og i Folketinget har vi holdt utrætteligt fast i at vores allesammens havmiljø gik forud for muligheden for at de få kunne score kassen på havbrug. Nu er det lykkedes at få dem stoppet. Det er slet ikke til at få hænderne ned, siger Trine Torp.

Også Margrete Auken, der tog sagen med til Europa-Parlamentet, er tilfreds:

– Vi har kæmpet en lang, sej kamp mod havbrug i de danske farvande, både i kommunerne, i folketinget og i EU’s borgerklageudvalg, hvor jeg har fået sagen hastebehandlet. Det er derfor en kæmpe sejr for SF at de nu bliver bremset.