Jeg er en erfaren byrådspolitiker med dybe rødder i lokalsamfundet, Djursland, og hele Syddjurs Kommune. At styre en kommune kræver en fast hånd på rattet. Der er en økonomi at styre. For at gøre det godt kræver det, at man lytter til borgere og medarbejdere i kommunen.

Mere end nogensinde kalder vores natur og vores klimaindsats på resolut og konsekvent indsats. Med en stemme på mig og på SF, er du med til at sikre seriøst arbejde for mere og bedre natur, værdig og ordentlig pleje og omsorg for alle borgere med behov og en god start på livet i dagtilbud og skoler.

Ud over mit lokale engagement er jeg meget involveret i internationalt arbejde i EUs regionsudvalg. Vi kan ikke isolere os i en lykkelig boble i Danmark.

Andre kommuner i Europa gør nogle af de samme erfaringer, som vi gør i Danmark, og det er meget værdifuldt at lære af hinanden. Det giver bedre kommuner, og gode kommuner bliver bedre med et stærkt SF!

MÆRKESAGER

Mere og bedre natur

Vi skal udlægge flere arealer til urørt natur. Naturen ved faktisk bedst selv, hvad der er godt for den! Rent drikkevand til fremtidige generationer. Der skal både dialog med lodsejere, incitamenter og en lille smule pisk til, så vi kan sikre alle indvindingsområder ud i fremtiden.

Kommunen skal være verdens bedste arbejdsplads

For så ved vi at medarbejderne er de bedste til at levere svaret på borgernes ønsker og behov. Kommunen er ikke “Dem”, det er “Os”!

HJEMMESIDE

www.kirstinebille.dk