Jeg bor i en landsby i Østjylland og har haft det privilegium at repræsentere Danmark både lokalt og inter-nationalt – jeg har i mere end 17 år arbejdet i kommunalpolitik og er medlem af EUs regionsudvalg.

Jeg har netop haft 25års-jubilæum som faglærer på VidenDjurs, hvor vi uddanner fremtidens håndværkere. Som tillidsrepræsentant for mine kolleger forhandler jeg bedre vilkår for både lærere og elever – den erfa-ring har jeg taget med ind i mit politiske arbejde i lokalpolitik. Min diplomatiske og pragmatiske tilgang til det politiske arbejde gjorde, at jeg i 2010 blev valgt til borgmester af et samlet byråd i Syddjurs Kommune.

Jeg er gift med Peter, som har et oversætterfirma. Vi har en voksen datter, som med sin familie bor i udlandet.

MÆRKESAGER

EU tilbage til borgerne – mere åbenhed
Vi må finde sammen med andre borgere i EU, der vil den samme vej som os. Vi skal bruge de muligheder, EU giver os for at forbedre hverdagen.

Fælles ansvar for vores planet
Naturen kender ingen landegrænser. Det er vigtigt, at vi sammen agerer mod pres fra industrien og landbrug, før det er for sent. SF-Djurslands EU-borgerklagesag om havbrug er et eksempel.

Borgerindflydelse
Det er vigtigt, at vores lokalsamfund har indflydelse på EU’s politik. Jeg kæmper for at stoppe skatteskjul, hvidvask og svindel. Det kan ikke passe, at vi som borgere har mindre indflydelse end vores banker!

HJEMMESIDE

www.kirstinebille.dk