Jeg bor i en landsby i Østjylland og har haft det privilegium at repræsentere Danmark både lokalt og inter-nationalt – jeg har i mere end 17 år arbejdet i kommunalpolitik og er medlem af EUs regionsudvalg.

Jeg har haft 25års-jubilæum som faglærer på VidenDjurs, hvor vi uddanner fremtidens håndværkere. Som tillidsrepræsentant for mine kolleger forhandler jeg bedre vilkår for både lærere og elever – den erfa-ring har jeg taget med ind i mit politiske arbejde i lokalpolitik. Min diplomatiske og pragmatiske tilgang til det politiske arbejde gjorde, at jeg i 2010 blev valgt til borgmester af et samlet byråd i Syddjurs Kommune.

Jeg er gift med Peter, som har et oversætterfirma. Vi har en voksen datter, som med sin familie bor i udlandet.

HJEMMESIDE

www.kirstinebille.dk