Del

Europæisk finansskat skal give milliarder til velfærd

07-03-2020

En skat på finansielle transaktioner skal være med til at finansiere velfærden i fremtiden. Desværre tøver regeringen med at melde Danmark ind i arbejdet for en europæisk finansskat. SF’s formand Pia Olsen Dyhr vil derfor have regeringen til at tilslutte sig og påvirke arbejdet.

– Socialdemokratiet er enige i, at det er en god idé at beskatte de rigeste og omfordele socialt retfærdigt. Derfor bør der også rykker på nu, for jo tidligere jo bedre. Vi kan faktisk skaffe rigtig mange penge til velfærd med en europæisk finansskat, siger Pia Olsen Dyhr.

Forhandlingerne om en europæisk finansskat står lige nu i en afgørende fase, hvor lande overvejer at melde sig ud af forhandlingerne. Regeringen kan med dansk indmeldelse trække arbejdet i en mere ambitiøs retning og sikre, at det ikke falder til jorden.

– Spekulanter tjener styrtende med penge på aktiemarkedet, og når pengene farer frem og tilbage mellem lande og giver et enormt afkast, synes jeg, det er fair og rigtigt vigtigt, at de også beskattes, siger Pia Olsen Dyhr.

SF kræver, at regeringen inden næste møde i finansministerkredsen i EU melder Danmark fuldt og helt ind i arbejdet med en europæisk finansskat.


SF’s afgørende punkter for en finansskat:
  • Finansskatten skal omfatte kortsigtet, spekulativ handel med værdipapirer. Herunder køb og salg af aktier samme dag.
  • Provenuet skal fordeles efter de deltagende landes BNI og tilgå medlemsstaterne i form af en reduktion i deres EU bidrag – som så kan anvendes til styrket velfærd i Danmark.
  • Finansskatten skal evalueres efter en tidsperiode, eksempelvis 2 år, for at sikre at den virker efter hensigten.

SF anslår, at en endelig og effektiv model for en europæisk finansskat kan give 7 milliarder kroner.